Misija OSCE-a u BiH: “Prevencija i borba protiv nasilnog ekstremizma: Praktična vježba”

FOTO: Zenicainfo.ba

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini uz podršku ambasade Kraljevine Nizozemske realizuje u Zenici dvodnevnu aktivnost pod nazivom „Prevencija i borba protiv nasilnog ekstremizma: Praktična vježba“.

Praktična vježba je platforma koja okuplja predstavnike institucija sa svih nivoa vlasti i civilnog društva kako bi razgovarali o pristupu zajednice o prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma.

Današnja aktivnost praktična vježba u preveniji i borbi protiv nasilnog ekstremizma se organizira u okviru jednog projekta kojeg finansira ambasada Holandije u Bosni i Hercegovine gdje okupljamo predstavnike različitih institucija, iz sigurnosnog i nesigurnosnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva, medija, svih vjerskih zajednica gdje razgovaramo o preventivnim aktivnostima koje vode ka prevenciji nasilnog ekstremizma u našoj državi“, navela je Selma Zeljković, šefica Programa za prevenciju i borbu protiv terorizma u Misiji OSCE-a u BiH.

Selma Zeljković

U sklopu realizacije praktične vježbe, održana je i panel-diskusija na kojoj je razgovarano o najboljim načinima prepoznavanja i preveniranja nasilnog ekstremizma.

Mislim da je važno napomenuti kad govorimo o nasilnom ekstremizmu u Bosni i Hercegovini, ne govorimo samo o odlascima na sirijsko ratište, nego govorimo i o drugim vrstama nasilnog  ekstremizma, o desničarskom ekstremizmu, o etnonacionalizmu, ljevičarskom. Scenariji po kojima ćemo raditi ova dana, ustvari su bazirani na ta dva principa i ne govorimo znači samo o jednom, nego govorimo o oba“, dodala je Selma Zeljković.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini provodi širok spektar programa za podizanje svijesti i jačanje kapaciteta, sa ciljem osnaživanja različitih aktera u društvu da adekvatno provode mjere usmjerene na prevenciju i borbu protiv naislnog ekstremizma. (A. S.)