Ne bilježe se značajne promjene nivoa kamatnih stopa u Federaciji BiH

Stanje i nivoi kamatnih stopa na našem tržištu nastaju kao rezultat djelovanja više složenih faktora.

Naša Centralna banka nema uticaja  na nivoe kamatnih stopa u vidu formiranja referentne stope. Međutim, proteklih godina bili smo svjedoci vrlo aktivnih mjera Centralnih banaka, a sve u smislu stimulisanja privredne aktivnosti na nivou euro zone Evropske unije.

“To je dovelo do negativnih referentnih kamatnih stopa. S druge strane, likvidnost našeg bankarskog sistema je u proteklim godinama bila na vrlo zadovoljavajućem nivou, kao što je i danas, pa je dodatno stimulisalo održavanje ravnoteže ponude i potražnje za novcem na našem domaćem tržištu”, ističe Admil Nukić, iz Agencije za bankarstvo Federacije BIH.

Mi još ne bilježimo značajnije  promjene nivoa kamatnih stopa u Federaciji BiH čak se može reći da se u prvom kvartalu ove godine  bilježi i blagi pad.

“Ono što možemo reći da u budućnosti možemo očekivati korekcije mjera koje se sprovode izvan BiH, koje će sigurno imati određene efekte koje će se vjerovatno prenijeti i na naše tržište. Promjene politika koje uvjetuju promjene kamatnih stopa neće biti sigurno dramatične, prije svega iz razloga što bi naglo povećanje kamatnih stopa u zemljama Evropske unije dovelo do značajnijeg usporavanja privrednog rasta. To treba posmatrati u okviru trenutnih političkih prilika u EU kao i zbog pritiska zbog rata u Ukrajini. U prvom kvartalu 2022. godine generalno nisu zabilježene  značajnije promjene izloženosti banaka prema stanovništvu. U toku prošle godine rast ukupnih kredita prema stanovništvu bio oko 4,6 posto i iz ugla bankarskog supervizora za takav rast govorimo da je umjeren. U budućnosti trebamo obratiti pažnju na inflatorne pritiske koji se mogu odraziti na sve segmente ekonomije, pa i na finansije. Nije izvjesno da će stope inflacije značajan efekat na ukupne kamatne stope, ali se ne smije zanemariti ni da će vodeće Centralne banke raditi dodatne korekcije svojih politika u cilju obuzdavanja inflatornih pritisaka s kojima se trenutno suočavaju značajne ekonomije. Mi smo u cijeloj situaciji dio nekog izdvojenog sistema koji ima svoja interna pravila, dio pritisaka u vidu referentnih kamatnih stopa može prenijeti na naše tržište, ali je važno da je naš bankarski sistem veoma stabilan i likvidan i sigurno će u budućnosti djelovati u smislu ublažavanja pritisaka na rast kamatnih stopa”, dodao je Admil Nukić, iz Agencije za bankarstvo BiH.  (B.D.)