Deset preduzeća u FBiH duguje preko milijardu maraka, među njima dva iz Zenice

U Federaciji BiH /FBiH/ na kraju marta 4.516 privrednih subjekata imalo je dug po osnovu poreza, doprinosa, taksa i drugih naknada veći od 50.000 KM, a njihov ukupan dug veći je od 2,72 milijarde KM, dok je dug prvih deset veći od milijardu KM.

Broj privrednih subjekata sa dugom po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada veći od 50.000 KM za tri mjeseca povećao se za 111 /na kraju prošle godine bio 4.405/, dok se ukupan dug povećao za oko 40 miliona KM.

Najveći dužnik je firma “Željeznice FBiH”, čiji je dug 31. marta iznosio 187.264.965 KM, dok je na drugom mjestu Rudnik mrkog uglja “Zenica” sa dugom od 155.986.595 KM, objavila je Poreska uprava FBiH.

Treći najveći dužnik po istom osnovu je rudnik “Kreka” sa dugom od 144.594.822 KM, a među najvećim dužnicima je i sarajevsko preduzeće “Gras”, čiji je saldo duga na kraju prošle godine iznosio 119.955.710 KM.

Rudnici “Breza” i “Kakanj” duguju po osnovu poreza, doprinosa, taksa i drugih naknada više od 198 miliona KM, od čega se 113.076.633 KM odnosi na dug “Breze”, dok dug rudnika “Kakanj” iznosi 85.228.920 KM.

Među 10 najvećih dužnika su Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa dugom od 67.899.674 KM, sarajevska “Hidrogradnja” u stečaju čiji dug iznosi 66.637.653 KM, te “Autoceste FBiH” sa dugom od 61.234.283 KM i Željezara “Zenica” u stečaju čiji je dug po osnovu poreza, doprinosa, taksa i naknada 31. marta iznosio 52.778.894 KM.

Akta.b