Predstavnici Grada Zenice i Agencije ZEDA na sastanku konzorcija projekta AGORA

U periodu od 11. do 13. aprila tekuće godine, predstavnici Grada Zenice i Agencije ZEDA sudjelovali su na sastanku konzorcije projekta AGORA, koji se održao u Rumuniji u općini Cluj – Napoca.

Grad Zenica kao partner i Agencija ZEDA kao pridruženi partner, uzeli su učešće na ovom događaju koji je imao za cilj da dodatno poboljša saradnju među partnerima u projektu, da se rezimiraju dosadašnje uspješno realizirane aktivnosti, dogovori ono što slijedi, a tokom boravka u Rumuniji, naši predstavnici su posjetili i okrug Iris odnosno pilot područje Cluja-Napoce.

Riječ je o projektu koji se financira iz programa INTERREG Danube Transnational Programa – Dunavskog transnacionalnog programa i povezuje ukupno 28 stalnih i povezanih partnera iz 14 zemalja (Rumunija, Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Češka Republika, Belgija, Italija i druge), a od čega 10 gradova. Vrijednost projekta je 2.242.623,51 EUR i implementirana je od 01.06.2020. godine do 30.11.2022. godine, odnosno 30 mjeseci.

AGORA ima za cilj unapređenje rada lokalnih samouprava, odnosno jačanje kapaciteta za proaktivnu ulogu u oblasti razvoja, testiranjem i ugradnjom novih operativnih i političkih instrumenata za urbanu revalorizaciju imovine. AGORA raspolaže sa inovativnim pristupom koji podrazumijeva razvijanje različitih alata kojim se osnažuje 10 gradova dunavskog regiona da postanu pokretači i posrednici za bolju iskorištenost nekretnina u njihovom vlasništvu.

Implementacijom projekta AGORA, Grad Zenica i Zenička razvojna agencija ZEDA će unaprijediti upravljanje gradskom imovinom (poslovni prostori, društveni domovi, Biznis inkubator, TechnoPark) poduzimajući aktivnosti na njihovoj kontinuiranoj rekonstrukciji kao i uključivanju drugih aktera u procesu donošenja odluka za ponovno stavljanje u funkciju napuštenih ili dovoljno neiskorištenih prostora.