Univerzitet u Zenici posjetili predstavnici željezare Acroni Jesenice

Rektora Univerziteta u Zenici, Jusufa Durakovića, danas su posjetili predstavnici željezare Acroni Jesenice. Željezara Acroni Jesenice iz Slovenije bavi se industrijom čelika. Saradnja sa dobrim rezultatima između zeničkog univerziteta i ove firme započela je još prije nekoliko godina.

Kako ističe direktor za kvalitet i razvoj navedene željezare, Gorazd Kosec, od velikog značaja bi bila i obuka inžinjera iz Slovenije na Univerzitetu u Zenici i to iz oblasti metalografije, ali i na istraživačkim projektima.

Rektor poručuje da je su ranije imali izuzetno dobru saradnju sa Univerizetima iz Slovenije, ali da je ovo početak jedne intenzivnije saradnje sa privredom Republike Slovenije.

„Mi smatramo da na našem Institutu postoji oprema, postoje kadrovi koji mogu pomoći njihovim ljudima. Ovo je jedna dobra prilika da se na neki način realizuje onaj moj program koji sam pravio tokom konkurisanja za rektora i nadam se da će saradnja sa Republikom Slovenijom, u privrednom smislu, svake godine biti intenzivnija“, navodi Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici.