Obavijest o povremenoj obustavi saobraćaja u MZ Vražale

Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice Grada
Zenica obavještava učesnike u saobraćaju da će zbog radova po Ugovoru
„Izgradnja fekalne kanalizacije sliva potoka Mokušnice u MZ Vražale“, na
potezu od raskrsnice Gornja Zenica – Vražale doći do povremene obustave
saobraćaja do završetka planiranih radova, najkasnije do 10.08.2022.
godine.

Navedena obustava vršit će se u periodu od 07:00 do 17:00 sati svakim danom osim nedjelje. Motorna vozila mogu koristiti alternativni putni pravac Vražale – Tavnik
– Gornja Zenica.

Za vrijeme izvođenja radova, u slučaju potrebe, omogućit će se prolazak
vatrogasnih vozila, vozila hitne pomoći i policije.