Okupaciona terapija u Centru za mentalno zdravlje Zenica

Centar za mentalnu rehabilitaciju Zenica je pionirski Centar u primjenjivanju tretmana okupacione terapije, koji je dio terapijskog, preventivnog, promotivnog i rehabilitacijskog procesa od 2013. godine kroz aktivan rad na individualnom i grupnom planu.

Mjesečno kroz ovaj centar prođe više od 300 korisnika a cilj je pomoći osobi da vodi produktivan, nezavisan i opušten život.

Okupaciona terapija u Centru za mentalno zdravlje u Zenici obavlja se već godinama i ona je dio rehabilitacijskog programa koji obuhvata manuelne, kreativne, rekreativne, scijalne i druge aktivnosti s ciljem da se kod klijenta postigne odgovarajuća fizička ili psihička funkcija ili određeni mentalni učinak ili ponašanje odnosno da korisnik nauči konstruktivno provoditi svoje slobosno vrijeme. “Terapijski procesi traju prema interesima, koristima i interesovanjima zatim potrebama naših klijenata i trudimo se da zadovoljimo sve te potrebe koje imaju kada dođu kod nas”, kaže Amela Bektaš Bojić, socijalni pedagog i okupacioni terapeut.

Oko 150 odraslih i oko 90 djece mjesečno koristi individualne tretmane, a kroz grupne tretmane prođe oko 80 korisnika. “Ono po čemu je ova terapija drugačija od drugih jeste što u okviru nje primjenjujemo kako komunikacijske tako i manuelne vještine koje su jako važne za naše korisnike. Mi njih podučimo ovdje različitim tehnikama koje mogu da koriste i u okviru svojih kućnih aktivnosti a samim tim prezentuju u svojoj bližoj socijalnoj sredini i tako zadovoljavaju osnovne potrebe za pripadanjem, osjećanjem pohvale i samoaktuelizaciji”, ističe naša sagovornica.

U Centru za mentalno zdravlje tri su zaposlena okupaciona terapeuta, dva rade sa pdraslima dok jedan isključivo radi sa djecom. Obzirom da svakodnevno raste broj korisnika potreba za ovim terapeutima će i ubuduće biti sve veća. (B.D.)