Saopštenje Uredničkog kolegija RTV Zenica: Direktore Skomorac pustite nas da radimo svoj posao

Urednički kolegij RTV Zenica najoštrije osuđuje ponašanje i postupak Rasima Skomorca, direktora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica, kojem je jučer pred kapijom 1 bila izložena novinarska ekipa RTV Zenica.

Uobičajeni pokušaj novinara da se zabilježi jedan ljudski događaj, odlukom Skomorca pretvorio se u najgrublje kršenje sloboda i prava slobodnog i profesionalnog izvještavanja. Apsolutno ničim izazvan i bez ikakovog mogućeg opravdanja Skomorac je izričito zabranio ulazak novinarskoj ekipi, pozivajući se tobože na stroge Covid mjere, a istoj ekipi je u januaru neometano omogućio snimanje događaja istim povodom, čak dozvolivši da se na bolničkom odjelu snime i porodilja i novorođenče.

Evo i danas je neometano dozvolio drugim novinarima da uđu u krug KBZ-a, poprate njegovo izlaganje tokom press konferencije, bez ikakve napomene o poštivanju Covid mjera u pozivu za ovaj događaj.

Gospodine Skomorac, Kantonalna bolnica Zenica nije Vaša, već javna ustanova, nije ni politička, već svih građana pa otkud Vam uopšte pravo da vi selektivno određujete ko može, a ko ne može ući u bolnički krug i kako će  i ko izvještavati i raditi?

Odmah prestanite s primjenom duplih aršina, samovolje, zloupotrebe pozicije i ovlasti, sakrivanja iza politike i politikanstva stranke koja vas drži na toj poziciji i politički rad zadržite i obavljajte dalje od bolnice, odnosno bezpogovorno, omogućite i nama da neometano radimo svoj posao.

Sami ste danas priznali, na press konferenciji koja je bila organizovana u krugu KBZ-a,  da ste izričito zabranili ulazak ekipi RTV Zenica u bolnicu, bez ikakvog obrazloženja, pa ni osnova, a dobro znate kako novinari RTV Zenica u dugogodišnjoj praksi izvještavanja nikada nisu zloupotrijebili svoju poziciju i ulogu.

Osnovna misija i uloga nam je da informišemo građane i mi ćemo nastaviti raditi u duhu novinarske profesije, slobode misli i govora, ali smo, istovremeno, zaštitu svojih prava već zatražili od svih relevantnih domaćih i stranih institucija.

Zenica, 22.03.2022. godine

Urednički kolegij RTV ZENICA