Iznad Gradišća će vijoriti najveća zastava BiH

Naredne sedmice Grad Zenica će objaviti Javni poziv organizacijama i udruženjima/udrugama proisteklim iz odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992-1995. godine za dodjelu budžetskih sredstava u 2022. godini.

Učešće u ovom javnom pozivu za kojeg je Grad Zenica opredijelio blizu 100.000 KM jednakim osnovama je otvoreno za sve formalno registrovane boračke organizacije i udruženja / udruge koja su registrovana za djelovanje na nivou Grada Zenica i to u oblastima kulture, sporta, historije i socijalne zaštite.

„Podršku će dobiti projekti kojima se kreiraju inovativni kulturni sadržaji i programi koji afirmišu tradiciju i kulturnu baštinu BiH za potrebe pripadnika boračke populacije sa područja Grada Zenica, amaterske sportske manifestacije pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica. Naravno, Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem podržat će afirmaciju i promociju historijskih vrijednosti, očuvanje i njegovanje tradicije, ugleda i interesa naše društvene zajednice, a kroz ovaj javni poziv podržat će se i projekti čiji je cilj socijalna rehabilitacija i edukacija boračke populacije na području grada Zenica”, kaže Armin Mujkić, pomoćnik gradonačelnika Zenice za boračko – invalidsku zaštitu.

Tim povodom danas je pomoćnik gradonačelnika Zenice za boračko – invalidsku zaštitu posjetio novootvorene prostorije Udruženja građana “Bosanska čast”, gdje su mu domoćini bili predsjednik i član Upravnog odbora ovog Udruženja Hajriz Doglod i Sadmir Šarić, te sekretar Senad Bečiri. Razgovarano je statusu boračke populacije, a posebno je bilo govora o brojnim aktivnostima koje bh. Patrioti okupljeni u “Bosansku čast” namjeravaju realizovati tokom 2022. godine.

“Izradili smo glavni projekat za postavljanje najveće zastave BiH, ne samo u našoj domovini, nego na Balkanu. Ona će se ako Bog da, zavijoriti ove godine na lokalitetu Gradina iznad Gradišća, gdje ćemo izgraditi spomen park sa amfiteatrom i tu će dolaziti učenici i drugi građani, kako bi se upoznali sa historijom naše domovine BiH. Imamo obećanja svih nivoa vlasti, kao i brojnih pojedinaca da će nam pomoći u realizaciji ovog jedinstvenog projekta, a Gradska uprava i gradonačelnik Kasumović među prvima su se odazvali, čemu svjedoći i današnji sastanak sa gospodinom Mujkićem”, izjavio je Hajriz Doglod, predsjednik Udruženja građana “Bosanska čast”.