Memorandum o saradnji srednjih škola iz Zenice i Skoplja

Razmjena dobrih praksi, inovacija u nastavnom procesu praktične nastave za elektrotehničku struku, povezivanje učenika i privrednika glavni su ciljevi memoranduma potpisanog danas u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona između dvije zeničke srednje škole i srednjoškolskog centra iz Skoplja. Učenici i učenice Tehničke i mješovite škole Mladost imaće priliku narednih godina da sarađuju s vršnjacima iz Makedonije i usavršavaju svoja znanja i vještine.

Memorandum je razultat posjete predstavnika Ministarstva obrazovanja i Zeničko-dobojskog kantona glavnom gradu Makedonije, a same ideje su potekle iz projekta o unapređenju praktične nastave u srednjim školama koji su u resornom ministarstvu radili zajedno sa švicarskim Helvetasom i kantonalnom Privrednom komorom.

„Od memoranduma očekujemo bližu saradnju između ovih srodnih srednjih škola kako bi se, prije svega, unaprijedila praktična nastava u školama Zeničko-dobojskog kantona, ali i da bi se naše dobre prakse prenijele u nastavne procese u Makedoniji“, kazao je Spahija Kozlić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK.

Dok Elektrotehnički srednjoškolski centar iz Skoplja ima već razvijene programe saradnje na polju usavršavanja praktične nastave i zapošljavanja svojih učenika, za zeničke škole su ovo prvi koraci međunarodne saradnje.

Prema riječima Dimitreja Georgiefa, direktora  Elektrotehničkog srednjoškolskog centra iz Skoplja u njihovoj zemlji se razmjena iskustava i znanja sa univerzitetskih uveliko prenosi i na srednjoškolske nastavne procese sve u cilju uvezivanja privrede i tržišta rada sa budućim zaposlenicima.

Kako ističe Nihad Kamenjaković, direktor SMŠ „Mladost“ uvezivanje privrede i usavršavanja učenika je vrlo važno, posebno što se ovaj put radi o prvoj inostranoj saradnji njihove škole. Dobre prakse obrazovanja učenika elektrotehničara energetike i elektronike su one koje podrazumijevaju da privredni subjekti ulažu poligone inovativna nastavna sredstva, koja proizvode srednjoškolca sa vještinama i kompetncijama potrebnim za tržište.

„Na primjer u Skoplju učenici od prvog do četvrtog razreda imaju priliku da inovativne tehnologije koriste u nastavi, a zatim ostaju u firmama i zapošljavaju se na području svoje općine i ne odlaze na evropsko tržište. To je jedan od ciljeva i primjera dobre prakse koji ćemo pokušati razmjeniti“, kazala je Maja Hadžisalihović, direktorica Tehničke škole Zenica.

Danas potpisani memorandum Elektrotehničkog srednjoškolskog centra iz Skoplja i Tehničke i Srednje mješovite škole Mladost iz Zenice dugoročnog je karaktera što znači da će brojne nove generacije srednjoškolaca razmjenjivati dobre prakse, znanja i vještine iz oblasti elektrotehničke struke. (A.H.)