Gradsko vijeće prihvatilo ponudu za izgradnju interventne kardiologije u krugu KB Zenica

Gradsko vijeće Zenica na današnjem zasijedanju primilo je k znanju Informaciju o procesima prenosa prava vlasništva Autobuske stanice Zenica iz vlasništva Grada Zenica u vlasništvo JKP Zenicatransa, koja je kao dopunska tačka uvrštena u dnevni red, a prihvaćen je danas i Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora o osnivanju prava građenja na gradskom građevinskom zemljištu radi izgradnje objekta i uspostave specijalističke zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema u gradu Zenica.

“Ovo pravo građenja dali smo Centru za srce Sarajevo na period od 25 godina, nakon čega objekat ostaje Gradu Zenica, a u pitanju je oko hiljadu kvadratnih metara u krugu KBZ Zenica”, kaže Kenan Uzunović, vijećnik Zeničke inicijative -Kasumović Fuad.

“U toku je sudski proces, a prvostepenom odlukom suda Grad Zenica je vlasnik predmetne zemlje, ali je Kantonalna bolnica uložila žalbu i sad čekamo drugostepenu odluku i potvrdu prvostepene, kada će se steći svi uslovi za izgradnju interventne kardiologije”, ističe vijećnik Kenan Uzunović.

“Klub vijećnika SDA apsolutno je za jedan ovakav projekat i drago nam je da će naši građani konačno dobiti uslugu vezanu za kardiohirurgiju, kako i zaslužuju, međutim izražavamo svoju zabrinotust u zakonitost odluka, koje bi omogućile sprovođenje izgradnje jedne takve ustanove”, naveo je u diskusiji i izjavi za naš medij Faruk Hodžić, vijećnik SDA u Gradskom vijeću Zenice. (V.J.)