Šest općina u FBiH administrativno postaju gradovi

Šest dosadašnjih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine administrativno su dobili status gradova  na osnovu zakona izglasanih zasebno večeras na sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta.

To su dosadašnje općine: Konjic, Zavidovići, Stolac, Orašje, Bosanska Krupa i Lukavac.

Zakoni o njihovom proglašenju gradovima odobreni su gotovo bez rasprave na sjednici Doma naroda.

Akta.ba