ZDK: Sindikat radnika ustanova kulture traži povećanje plata

Sindikat radnika ustanova kulture Zeničko dobojskog kantona intenzivirao je aktivnosti ka poboljšanju materijalno statusnog položaja uposlenih u ovoj oblasti, s krajnjim ciljem da se prava i obaveze definišu kolektivnim ugovorom.

Posljednje dvije godine vodimo pojačane aktivnosti kako bi poboljšali status,prije svega visine plate koje su ostale na nivou iz 2016. godine, izjavio je za RTV Zenica Elvir Škiljo, predsjednik Sindikata radnika ustanova kulture.

Pri tom podsjeća da su otpočeli kontakte i sastanke sa načelnicima i gradonačelnicima općina i gradova i prvi pomaci su vidljivi.

“Iako je transfer za ustanove kulture u budžetu ZDK u ovoj godini povećan za 5 posto, to je nedovoljno i mi se time nećemo zadovoljiti jer su naši zahtjevi veći, ne odustajemo od većih koeficijenata, odnosno većih plata”, istakao je Škiljo.

Predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja ZDK, Đevad Hadžić, ukazuje da se vode i aktivnosti na donošenju kolektivnog ugovora za uposlene u oblasti kulture, koji je trenutno u formi Nacrta ponuđen i resornom kantonalnom ministarstvu i lokalnim zajednicama.

“To je nužno jer su osnivači ustanova kulture općine i gradovi, a finansijer, odnosno sufinasijer Vlada ZDK. Moramo voditi vrlo složen pregovarački proces da bi došli do kolektivnog ugovora koji je nužan ustanovama kulture, jer do sada nema nijednog akta kojima se regulišu plate radnika u ustanovama kulture. To se obično definiše na osnovu internih akata poslodavaca, koji, po našim saznanjima, nisu u potpunosti usklađeni sa Zakonom o radu pa čak ni sa najnovijom Uredbom o najnižoj plati”, dodao je Hađžić.

Na području ZDK djeluje 16 ustanova kulture, od čega 12 biblioteka, tri muzeja i jedno pozorište sa ukupno oko 170 uposlenih. (Š.B.)