Okrugli sto SDP-a:Omogućiti porodiljsku naknadu od 1.000 KM mjesečno svim porodiljama!

U organizaciji Foruma lijeve inicijative 20. januara 2022 godine u Zenici  održan je okrugli stol na temu  Nejednakost u materijalnoj podršci porodicama sa djecom.

Učešće na okruglom stolu  uzele su zastupnice SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH: Jasmina Zubić, Lana Prlić i Marina Mujkanović. Zastupnice SDP BiH su prisutne upoznale o Prijedlogu zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u FBiH, te njegovim diskriminirajućim aspektima koji će sve porodilje dovesti u neravnopravan položaj.

Također, zastupnice su istakle da je klub zastupnika SDP BiH u Parlamentu FBiH dostavio u parlamentarnu proceduru 12 amandmana na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH. Kroz ovih 12 amandmana SDP BiH želi svim porodiljama, i zaposlenim i nezaposlenim bez obzira na primanja, omogućiti porodiljsku naknadu u iznosu u visini prosječne plate u FBiH, odnosno oko 1.000 KM mjesečno.

Zatim amandmanima se želi djelovati da se poveća prag primanja po članu domaćinstva  koji je uslov za dječiji dodatak, te moratorij na otplatu kredita za vrijeme porodiljskog odsustva u svim komercijalnim bankama u vlasništvu FBiH.

Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama   sa  djecom FBiH naći će se  na dnevnom redu 29. sjednice Parlamenta Federacije, gdje će zastupnici SDP BiH tražiti da se ukinu sve diskriminirajuće stavke ovog prijedloga zakona.

SDP BiH se u kontinuitetu kroz institucije bori za bolji i ravnopravniji položaj svih porodica sa djecom bez obzira na njihov socijalni status.

Služba za informisanje SDP BiH