Objavljen konkurs za prijavu studenata za Erasmus+ program

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici 5. januara objavio je konkurs za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru 2021/2022. godine u okviru Erasmus+ programa za Univerzitet u Saarlandu, Njemačka.

Studentima koji budu odabrani za razmjenu u ljetnom semestru 2021/2022. godine, program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za putne troškove .Polje studija sa kojih su studenti mogli aplicirati jesu : jezici, materijali, pravo, IT,i to sa I, II, i III  ciklusa studija. Rok za prijavu bio je 13.01.2022.godine.

Prema riječima prorektora .2019 godine su imali oko 150 studenata na godišnjem nivou na programu mobilnosti sa oko 30 -tak različitih univerziteta u Evropi.

„Dosta je smanjen broj studenata,za ljetni semestar je apliciralo otprilike od 15 do 20 studenata za program mobilnosti.Nakon sto se odaberu studenti koji idu u mobilnost potpisuje se ugovor o učenju gdje se tačno definišu predmeti koji će studenti slušati na stranom univerzitetu i ekvivalenti predmeti koji su u tom semestru na Zeničkom univerzitetu.Dakle,kada se student vrati njemu je zagrantovano da ono što položi i odsluša na stranom univerzitetu ti predmeti će im se priznati.“   Malik Čabaravdić ,prorektor za Međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta na UNZE

Moramo raditi na ohrabrivanju studenata da se prijavljuju na ovakve pozive, jer je to jedno veliko životno i akademsko iskustvo koje  studentima omogućava da  brže dođu do posla,dodao je naš sagovornik.(B.M.)