“Moj posao”: Kampanja o neophodnom poboljšanju procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Organizacija People in Need započela je kampanju o podizanju svijesti cjelokupne javnosti o neophodnom poboljšanju procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom u BiH.

Projekat „Moj posao“ implementira se u nekoliko bh. gradova, a jedan od njih je i Zenica. Projekat je finansirala Vlada Češke Republike i trajat će do kraja 2022. godine, a provodi ga People in Need sa partnerima. Kampanja u Zenici je realizovana sa studentima Univerziteta Zenica, Islamskim pedagoškim fakultetom i samozastupnicima, odnosno osobama sa invaliditetom. U grupi aktivista za kampanju bili su korisnici servisa podrške Sumero, osobe koje su sa duševnim smetnjama i intelektualnim teškoćama. Kampanja je aktivno trajala dva mjeseca, tokom novembra i decembra.

„Aktivnosti su bile ciljano struktuirane na dva nivoa. Prvi je bio podizanje svijesti akademskog dijela građana gdje je organizovan simpozij na Islamskom pedagoškom fakultetu, gdje su nekoliko saradnika i stručnjaka razgovarali na temu socijalne zaštite, koja se odnosi na pitanje osoba sa invaliditetom, te su izložili svoje pozitivne primjere iz prakse. Druga aktivnost je bila obilježena na Dan osoba sa invaliditetom gdje su se aktivisti kampanje družili sa građanima, dijelili im promo materijale, i razgovaralo se o problematici prava na zapošljavanje osoba sa invaliditetom“, dodaje Sabina Mašić, koordinator kampanje „Moj posao“ u Zenici.

Tokom projekta „Moj posao“ postignuti su i stvarni rezultati koji su rezultirali zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, obezbijeđena su sredstva i za samozapošljavanje tih osoba, konkretno, jedna stambena zajednica Sumera na području Perinog Hana dobila je neophodan materijal za uzgoj kokoši i proizvodnju jaja.

Naše nade su da će građanstvo imati senzibilitet prema toj oblasti, da neće omalovažavati osobu sa invaliditetom, da će biti bez predrasuda i da će takvoj osobi dati priliku da pokaže svoj potencijal, dodaje naša sagovornica.(V.J.)