Komemoracija na UNZE povodom smrti prof.dr.sc. Kemala Subašića

Univerzitet u Zenici je objavio da je nažalost ovaj svijet napustio prof.dr.sc. Kemal Subašić. Povodom smrti uvaženog prof. Subašića bit će održana komemoracija, sutra (utorak) 04. januara u 09:00 sati na Metalurško-tehnološkom fakultetu UNZE.

Iz biografije prof.dr.sc. Kemala Subašića:

Subašić Kemal je rođen 15. septembra 1941. godine u Biljanima, opština Ključ. Osnovnu školu je završio u Jezerskom 1952., a nižu gimnaziju u Bosanskoj Krupi 1956. Višu gimnaziju završio je u Zenici 1960., a diplomirao 1964. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, grupa matematika, u Beogradu. Nakon završetka studija radio je u Tehničkoj kontroli Željezare Zenica od 1964.-1967. kao pripravnik, šef Tehnološko-statističkog odjeljenja, a po povratku sa odsluženja vojnog roka kao tehnolog za matematiku. Stručni ispit za profesora matematike položio je 1968. godine. Od 1967.-1973. radio je kao profesor matematike u Školi za visokokvalifikovane radnike Željezare Zenica. Godine 1973. izabran je za asistenta za predmet Matematika na Metalurškom fakultetu. Osam godina je izvodio vježbe iz predmeta Matematika i Matematika II na Mašinskom fakultetu u Zenici. Vježbe iz Matematike držao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu – Odjeljenje u Zenici od 1975. do 1984. godine. Nastavu na I godini studija uz rad na Mašinskom fakultetu u Zenici držao je akademske 1980/81. godine. Magistarski rad “Primjena identifikacijskih metoda pri redukciji reda matematičkog modela” odbranio je 29.VI 1981. godine u Zagrebu, na Tehnološkom fakultetu, na studiju Sistemsko inženjerstvo – smjer Tehnička kibernetika. Za docenta za predmet Matematika izabran je 1981. godine. Odbranio je doktorsku disertaciju “Matematički model optimalizacije potrošnje i troškova energije u kompleksu proizvodnje gvožđa” na Metalurškom fakultetu u Zenici, 29.VI 1995. godine. Posebno se angažovao i dao značajan doprinos za uvođenje matematičko-fizičko-računarske struke u Gimnaziji 1984. godine. Vježbe iz Programiranja (viši programski jezici – BASIC, PASCAL, FORTRAN) držao je na Metalurškom i Mašinskom fakultetu, te na postdiplomskom studiju na Metalurškom fakultetu. Održao je više kurseva iz DOS-a i aplikativnih programa. Akademske 1994/95. godine predavao je Matematiku na Ekonomskom fakultetu Sarajevo – dislocirana nastava u Zenici.

Bio je član Matičarske komisije za osnivanje Pedagoške akademije u Zenici. Na Pedagoškom fakultetu u Zenici predaje Matematiku na Odsjeku razredne nastave i Elemente numeričke matematike i linearno programiranje na Odsjeku matematika-informatika. Na Filozofskom fakultetu u Tuzli predavao je dva predmeta na grupi matematika-fizika (Linearna algebra i analitička geometrija na I godini i Diferencijalne jednačine na III godini) od 1996. godine. Od akademske 2000/2001. godine predaje Obične diferencijalne jednačine na II godini Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli i Matematiku na Odsjeku razredne nastave Filozofskog fakulteta u Tuzli. Na PMF-u u Tuzli predaje Uvod u linearnu algebru i teoriju polinoma i Analitičku geometriju. Poseban doprinos je dao svojim angažmanom u Centru vojnih škola (predavao Matematiku 1996/97. god.) i obrazovanju starješina Armije BiH. Dobitnik je Zahvalnice i zlatnog slova A od Ratne oficirske škole (1997.). Godine 1997. izabran je u zvanje vanrednog profesora za predmete Primijenjena matematika i Računarski sistemi i programiranje. Na redovnom studiju Fakulteta za metalurgiju i materijale predaje Matematiku, Primijenjenu matematiku i Računarske sisteme i programiranje, a na postdiplomskom studiju Matematiku i Primjenu računara i modeliranje procesa. Na Mašinskom fakultetu u Zenici održao kurs na postdiplomskom studiju 1998. godine iz predmeta Matematičko modeliranje inženjerskih sistema i procesa, 2001. i 2005. godine iz istog predmeta.

Bio je mentor u izradi magistarskih i diplomskih radova. Od akademske 1999/2000. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu drži predavanja iz predmeta Numerička matematika i Elementi numeričke matematike i linearno programiranje. Održao je predavanja u Ljetnoj školi mladih matematičara u Prokosovićima 1999. i 2000. godine. Uz cjelokupni uspješni i svestrani radni angažman, prof. dr Kemal Subašić se istakao na području rada i organizacije Društva matematičara, fizičara i astronoma BiH (dobitnik je Povelje Društva 1977.) gdje je dao svoj puni doprinos kroz organizaciju Podružnice Društva (dvije decenije na čelu) i stručnu pomoć u obrazovanju nastavnika (predavanja, stručni časopis – Bilten Podružnice), popularizaciju matematike i fizike (Liga mladih matematičara i fizičara). Bio je član Glavnog odbora Udruženja matematičara BiH. Za predsjednika Udruženja matematičara BiH izabran je na Skupštini Udruženja, održanoj u Bugojnu 09.06.2002. godine. Potpisnik je Sporazuma o udruživanju Fakulteta za metalurgiju i materijale u Univerzitet u Zenici. Bio je predsjednik je Upravnog odbora Univerziteta u Zenici u četvorogodišnjem mandatu. Izabran je za redovnog profesora za naučne oblasti Matematičko modeliranje inženjerskih sistema i procesa i Primijenjenu matematiku 21.12.2004. godine. Bio je rukovodilac je Katedre za matematiku, fiziku i informatiku na Fakultetu za metalurgiju i materijale u Zenici.