Hrana u BiH skuplja čak 8,5 posto nego lani

U novembru 2021. godine zabilježen je novi rast nivoa cijena u Bosni i Hercegovini. 

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u novembru 2021.godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 1,2%.

Više cijene u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici, Stanovanje i režijski troškovi, Namještaj i kućanski uređaji, Zdravstvo, Prijevoz, Restorani i hoteli te Ostala dobra i usluge.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u novembru 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,8%, Stanovanje i režijski izdaci za 1,8%, Namještaj i kućanski uređaji za 0,5%, Zdravstvo za 0,1%, Prijevoz za 1,8%, Restorani i hoteli za 0,6% te Ostala dobra i usluge za 0,3%.

Na godišnjem nivou u prosjeku zabilježen rast nivoa cijena od 5,5%.

Nivo cijena u novembru 2021.godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 5,5%.

Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 8,5%, Alkoholna pića i duhan za 1,9%, Stanovanje i režijski izdaci za 3,7%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 2,6%, Zdravstvo za 0,9%, Prijevoz 15,7%, Rekreacija i kultura za 1,5%, Obrazovanje za 0,2%, Restorani i hoteli za 2,5% te Ostala dobra i usluge za 1,1%.

Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 7,1% te Komunikacije za 0,3%, prema podacima Agencije za statistiku BiH.

biznisinfo.ba