Održana javna tribina „Linija (od)brane: Posljednji spas za rijeku Bosnu“

U prostorijama Mjesne zajednice Janjići sinoć je održana javna tribina pod nazivom „Linija (od)brane: Posljednji spas za rijeku Bosnu“ a koju su organizovali Čuvari rijeka koji predstavljaju, kako navode, koaliciju nekoliko nevladinih organizacija i udruženja iz BiH ali i izvan BiH, a sve u cilju da upoznaju javnost o budućim, dugotrajnim štetnim uticajima na kvalitet života i okoliš koji bi nastali ukoliko bi bila izgrađena hidroelektrana “Janjići“.

Na tribini su govorili; vandredni profesor Univerziteta u Zenici Samir Lemeš, Jelena Ivanić potpredsjednica Centra za životnu sredinu Banja Luka, Ulrih Ajhelman direktor organizacije RiverWatch, Andrey Raljev učesnik kampanje zaštite biodiverziteta i Emina Veljović dipl.pravnica i ekološka aktivistkinja.

“Mi smo pokušali kroz građansku inicijativu sa 1.500 potpisa da tražimo od Gradskog vijeća da obustavi tu izgradnju ali ga Gradsko vijeće nije prihvatilo. Pokušat ćemo pronaći validne dokaze da hidroelektrana negativno utječe na prirodu i da to nije projekat koji treba da prođe i sa tim zahtjevima ćemo pritiskati investitore i banku koja je odobrila kredit“, ističe Samir Lemeš, predsjednik upravnog odbora Eko foruma Zenica.

Jelena Ivanić dodaje da bi izgradnja vjetroelektrana i solarnih eektrana bila puno bolje ekološki održivo rješenje.

Koliko je značajno zaštititi naše rijeke ističe i predsjednik mjesne zajednice Janjići, Miralem Kaknjo, koji dodaje da će ovu borbu zajedno sa mjesnim zajednicama Gorica, Putovići i Drivuša voditi zakonskim putem kako ne bi došlo do izgradnje hidroelektrane koja bi ugrozila cijeli sliv rijeke Bosne.(B.M.)