Kantonalni sud ukinuo pritvor za Kasumovića i Drinu

Kantonalni sud u Zenici je, dana 10.12.2021. godine, u krivičnom predmetu broj: 04 0 K 012115 21 Kpp 20, odlučujući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona donio sljedeće rješenje kojim se ukida pritvor te se osumnjičeni imaju odmah pustiti na slobodu, objavljeno je na stranici Suda.

Prema osumnjičenim licima K. F. i D. V. u smislu člana 140a. stav 1. tačka c), te u vezi sa članom 140c. tačka 4. ZKP F BiH, se izriču mjere zabrane: sastajanja sa određenim osobama, a konkretno sa ostalim osumnjičenim i svjedocima, te se određuje razdaljina od 50 metara ispod koje se osumnjičeni K. F. i D. V. ne smiju približiti ostalim osumnjičenima i svjedocima.

Mjere traju od dana donošenja ovog rješenja 10.12.2021. godine do 10.02.2022. godine.

Ovi osumnjičeni sa navedenim svjedocima i osumnjičenima ne mogu boraviti u istoj prostoriji i moraju biti udaljeni najmanje 50 metara.

Sud će ispitati potrebu postojanja ovih mjera svaka 2 (dva) mjeseca počev od dana donošenja ovog rješenja.