Stav Kluba vijećnika SDA u GV Zenica

Vezano za akt pod nazivom “Molba za ubrzavanje postupka saslušanja svjedoka u slučaju Zenicatrans”  upućenog Tužilaštvu ZDK, VSTV, OHR, OSCE, Vijeće Evrope, Ambasada SAD u BiH, a kojeg smo zaprimili putem viber poruke u nedjelju,05.12.2021. godine, u 20:42 sati od kolege vijećnika Kenana Uzunovića i u kojem se traži potpisivanje zajedničke Molbe dostavljamo sljedeći odgovor:

Članom 33 Stav 2 Statuta Grada Zenica („Službene novine Grada Zenica“, broj: 05/15) je propisano sljedeće:

” Gradonačelnika za vrijeme privremene odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje dužnosnik ili djelatnik gradskih organa uprave kojeg on ovlasti.”

Predmetnom molbom niže potpisani vijećnici se upliću u konkretna sudsko tužilačka postupanja i odluke ili možda imaju saznanja da Gradonačelnik neće prenijeti svoje ovlasti na nekog od svojih saradnika iz Gradske uprave.

I jedno i drugo dovodi do sumnje da niže potpisani vijećnici na ovaj način vrše pritisak na pravosudne organe u našoj zemlji.

Također, zabrinjavajuća je činjenica da Predsjedavajući Gradskog vijeća nije sazvao Hitnu sjednicu u skladu sa Statutom Grada i Poslovnikom o radu Gradskog vijeća na kojoj bi se raspravljalo o aktuelnoj situaciji, te na kojoj bi se razmatrao prijedlog jednog ovakvog zaključka.

Bosna i Hercegovina je pravna država, a naša dužnost kao izabranih vijećnika i vijećnica je da poštujemo procedure i zakone ove države, a nikako da stvaramo paniku, manipulišemo javnošću i miješamo se u rad pravosudnih organa.

KLUB VIJEĆNIKA SDA ZENICA