Saopćenje Kantonalnog suda u Zenici

Povodom okupljanja građana pred zgradom Kantonalnog suda u Zenici, po žalbi advokatskog tima gradonačelnika Fuada Kasumovića za ukidanje mjere pritvora, oglasili su se iz suda. 

Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

Povodom okupljanja određene grupe građana pred zgradom Kantonalnog suda u Zenici, zbog odluke ovog suda u predmetu 04 0 K 012115 21 Kpp 17 , Tim za krizno komuniciranje Kantonalnog suda u Zenici daje sljedeće

S A O P Ć E NJ E za javnost

Kantonalni sud u Zenici nalazi za potrebnim da javnosti ukaže na sadržaj odredbe člana 1. Kodeksa sudijske etike koji nosi naziv NEZAVISNOST, a koja glasi:

Nezavisnost pravosuđa predstavlja preduslov za vladavinu prava. Sudija obavlja sudijsku funkciju nezavisno, na osnovu zakona i vlastite procjene činjenica, podržavajući nezavisnost pravosuđa sa individualnog i institucionalnog aspekta.

1.1. Sudija je u obavljanju svoje funkcije nezavisan u odnosu na zakonodavnu i izvršnu vlast, javnost, medije i druge institucije društva, kao i u odnosu na konkretne stranke u postupku.

1.2. Sudija ne smije imati neprikladnih veza sa zakonodavnom i izvršnom vlasti, tako da javnost mora imati predodžbu o nepostojanju takvih veza ili uticaja.”

Članom 2. Kodeksa sudijske etike koji nosi naziv NEPRISTRASNOST propisano je:

 “Sudija obavlja svoju funkciju i tretira sve strane u predmetu bez favorizovanja, pristrasnosti i predrasuda. Nepristrasnost se odnosi ne samo na odluku, nego i na postupak donošenja te odluke.” 

Članom 6. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je:

Preispitivanje sudskih odluka

“Sudsku odluku može preispitivati samo nadležni sud povodom pravnih lijekova u postupku propisanom ustavom ili zakonom.” 

Dakle, sud sudi na temelju zakona i nezavistan je od zakonodavne i izvršne vlasti, javnosti i medija kao i u odnosu na konkretne stranke u postupku.

Odluka sudskog vijeća po žalbama protiv rješenja o određivanju pritvora u ovom predmetu će biti donesena u zakonskom roku, a javost će o donesenoj odluci biti blagovremeno obaviještena putem web stranice suda.

Zenica, 06.12.2021.               

                                          

 Predsjednica suda                                               Tim za krizno komuniciranje

Snježana Čolaković                                                     Kantonalnog suda u Zenici