Za istraživanje i razvoj planirano 34,8 miliona KM

Planirana budžetska sredstva za istraživanje i razvoj u BiH u ovoj godini iznose 34.861.090 KM i veća su za 2,65 miliona KM ili 8,22 posto od budžetskih izdvajanja za istraživanje i razvoj lani.

Prema društveno-ekonomskim ciljevima, većina sredstava planirana je u opšte unapređenje znanja, istraživanje i razvoj finansiran iz opštih fondova univerziteta i to 62,4 posto.

U BiH budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj prošle godine iznosila su 32.210.892 KM i manja su za 229.473 KM ili 0,7 posto u odnosu na 2019, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Prema sektoru, najviše sredstava utrošeno je u visokom obrazovanju, oko 26,1 milion KM ili 81,1 posto, zatim poslovnom sektoru oko 3,4 miliona KM ili 10,6 posto, državnom sektoru oko 2,4 miliona KM ili osam posto i neprofitnom sektoru 190.833 KM ili 0,6 posto.

Najviše budžetskih sredstava prema društveno-ekonomskim ciljevima utrošeno je u opšte unapređenje znanja, istraživanje i razvoj finansiran iz drugih izvora, i to 66,7 posto.

Prema oblasti istraživanja, najviše sredstava utrošeno je na multidisciplinarne nauke, oko 23,7 miliona KM ili 73,6 posto, te u poljoprivredne nauke oko 3,5 miliona KM ili 11 posto.

akta.ba