Dva su moguća načina za izdavanje Covid potvrda u BiH

Izdavanje Covid potvrda u BiH i dalje je regulirano na nivou kantona, te entiteta Republika Srpska i Brčko Distrikta. I dalje kao takve potvrde nisu priznate u EU.

Problemima bh. građana pri ulasku u druge zemlje,čini se, tek ćemo da svjedočimo. A nema naznaka da će im nadležni uskoro olakšati putovanja.

Za izdavanje jedinstvenog Covid pasoša u BiH, potrebna je saglasnost oba entiteta i Brčko Distrikta, no, kako sada stvari stoje, Republika Srpska je neće dati. Iz ovog entiteta kažu, imaju rješenje, a prijedlog su uputili na adrese Vijeća ministara BiH i Evropske komisije, no javnosti nisu objanili detalje. A, zbog nemogućnosti postizanja dogovora, Vijeću ministara pisali su i iz državnog ministarstva civilnih poslova, koje je još od maja bilo dužno početi raditi na izdavanju jedinstvenih COVID potvrda.

“Očekujemo da se ova informacija razmotri u što skorijem periodu te se po istoj donesu odgovarajuće odluke u pogledu daljeg rada na implementaciji tehničkog rješenja radi uvođenja sustava digitalne potvrde u BiH radi olakšavanja slobodnog kretanja građana tijekom pandemije bolesti COVID-19”, kazali su iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Za sada QR kodovi koje izdaju kantonalne i entitetske vlasti nije prepoznat u zemljama EU. Potvrdili su to i iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

“Koliko je ovom Zavodu poznato, QR kodovi vakcinisanih nisu priznati u EU, iz razloga što je navedeno u nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Trenutno se poduzimaju aktivnosti na objedinjavanju obrazaca za potvrde o preboljenju, potvrde o vakcinisanju, te nalaze PCR testiranja, za sve nivoe vlasti”, kazali su iz Zavoda.

No, čak i kad uspostavimo jedinstvenu bazu podataka, na verifikaciju QR koda ćemo dodatno čekati, poručili su ranije iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. A, već su zabilježene situacije u kojima su bh. državljani imali problem pri ulasku i kretanju u evropskim zemljama. Ipak, uprkos tome Sarajlije planiraju putovanja.

Čini se da ćemo se sa problemima pri ulasku u druge zemlje tek suočavati, dok nadležni razmatraju načine na koje će urediti izdavanje Covid potvrda sa važećim QR kodom. Postoje dva načina.

Prvi način je izdavanje Covid potvrda od strane samog Ministarstva civilnih poslova BiH a na osnovu informacija koje mu dostave nadležna entitetska kantonalna ili vlasti Brčko Distrikta, a drugi način je izdavanje potvrda od strane navedenih nadležnih tijela a na osnovu informacija koje sami građani dostave Ministarstvu civilnih poslova BiH. Da li će nadležni uskoro doći do rješenja ovog problema ostaje pitno, a samim time ostaje upitno i slobodno kretanje bh. građana u zemljama Evropi, pa čak i u susjednim zemljama.

N1 BiH