Održan seminar na temu upravljanja lokalnim razvojem

U Velikoj sali Grada Zenica održan je seminar na temu upravljanja lokalnim razvojem.

Seminar je namijenjen službenicima referentnih gradskih službi i vijećnicima Gradskog vijeća Zenica, posebno vijećnicima koji su članovi komisija Gradskog vijeća.

Ciljevi seminara su podizanje stepena zainteresovanosti i upućenosti izabranih lokalnih zvaničnika za preuzimanje aktivnije uloge u donošenju i nadgledanju provođenja lokalnih razvojnih strategija i odgovorajućih planova implementacije.

Tokom seminara govorilo se o regulatornom okviru za upravljanje razvojem u Federaciji BiH, sistemu upravljanja razvojem u jedinicama lokalne samouprave, strateškim dokumentima i planovima implementacije tih dokumenata.

Ponovljeni su ciljevi održivog razvoja i njihova integracija u planske okvire jedinica lokalne samouprave.

Poseban fokus stavljen je na ulogu općinskih/gradskih vijeća u donošenju planskih i drugih akata i nadgledanje njihovog provođenja.

Prisutni su diskutovali i o dosadašnjoj uključenosti izabranih zvaničnika u procese upravljanja razvojem Grada Zenica te iznijeli prijedloge za poboljšanje saradnje u pogledu planiranja i upravljanja razvojem.

Zaključeno je da se razmotri preporuka o formiranju Komisije za strateško planiranje i upravljanje razvojem pri Gradskom vijeću Zenica.

Seminar je organizovao Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku UNDP Projekta Integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i Projekta za podršku implementaciji ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.