Finalni radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Safveta bega Bašagića i Masarykova

U sklopu izgradnje nove kanalizacione linije duž ulica Safveta bega Bašagića i Masarykova, JP ViK d.o.o. Zenica je tokom noći 18/19.11.2021. godine izvelo radove na izgradnji dijela kanalizacione linije preko Bulevara Ezhera Eze Arnautovića.

Obzirom da su navedeni radovi zahtijevali potpunu obustavu saobraćaja, a imajući u vidu veliku frekvenciju saobraćaja u ulici Bulevar Ezhera Eze Arnautovića, predmetni radovi su u cilju minimiziranja negativnog uticaja na odvijanje saobraćaja izvedeni u noćnim satima, u periodu od 21,00 do 05,00 sati.

JP ViK d.o.o. Zenica ujedno obavještava javnost da se privode kraju kompleksni radovi na totalnoj rekonstrukciji vodovodnih i kanalizacionih instalacija u ulicama Safveta bega Bašagića, dionica od Bulevara Ezhera Eze Arnautovića do spajanja sa Masarykovom i Masarykova, dionica do spajanja sa Školskom.