Direktori šest rudnika: Zbog blokada sve izvjesniji stečaj

Direktori šest rudnika koji posluju u sastavu Koncerna EPBiH u otvorenom pismu upozorili su na krajnje ozbiljno stanje u tim rudnicima napominjući da blokada procesa restrukturiranja stečaj rudnika čini sve izvjesnijim.

– Zbog šestomjesečnog zastoja u provedbi procesa restrukturiranja RU „Kreka” d.o.o. Tuzla, RMU „Zenica” d.o.o. Zenica, RMU „Kakanj” d.o.o. Kakanj, RMU „Breza” d.o.o. Breza, RMU „Đurđevik” d.o.o. Đurđevik i RMU „Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila, uzrokovanog opstrukcijama, ucjenama, pritiscima i prijetnjama od Samostalnog sindikata radnika rudnika u FBiH, upozoravamo na ozbiljnost situacije i opasnost od njenog kulminiranja – istakli su u pismu.

Direktori RU „Kreka” Husein Trumić, RMU “Kakanj” Sead Imamović, RMU Zenica Isad Turalić, RMU “Breza” Muamer Omerhodžić, RMU “Đurđevik” Halid Bajrić i RMU “Abid Lolić” Adis Kasumović pismo su uputili federalnom premijeru Fadilu Novaliću, federalnom ministaru energije, rudarstva i industrije Nerminu Džindić, direktoru JP Elektroprivreda BiH Admiru Andeliji, te predsjedniku Samostalnog sindikata radnika rudnika u FBiH Sinanu Husiću.

– Nastavak blokade procesa restrukturiranja rudnika kojima rukovodimo neminovno vodi ka stečaju koji će izazvati poremećaje u elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, ekonomiji i privredi i uzrokovati socijalne probleme. Nastavak blokade procesa znači i ozbiljno ugrožavanje pozicije i obaveza Bosne i Hercegovine koje se odnose na energetsku tranziciju – istakli su direktori rudnika.

Posebno su upozorili na činjenicu da je Vlada FBiH zbog započetog procesa restrukturiranja donijela Odluku o odgodi naplate javnih prihoda zaključno sa 31. januarom 2022. godine, do kada je bila planirana stabilizacija u proizvodnji i plasmanu uglja, i time obezbjeđenju većih prihoda i uslova za izmirenja obaveza po osnovu doprinosa i ostalih obaveza.

– Ukoliko blokade računa stupe na snagu, nijedan rudnik među navedenim, izuzev RMU „Đurđevik” d.o.o. Đurđevik, neće moći poslovati i mi smo po zakonu dužni u roku 60 dana pokrenuti predstečajni postupak – napominju direktori rudnika.

U pismu su dodali da u procesu restrukturiranja, pokrenutog s ciljem obezbjeđenja ekonomski održivog poslovanja rudnika, Samostalni sindikat radnika rudnika u FBiH ima presudnu ulogu jasno definisanu Sporazumom o nastavku restrukturiranja zaključenom 19. maja 2021. godine, između Sindikata i JP Elektroprivreda BiH, Vladajućeg društva Koncerna EPBiH. Provedba Sporazuma dovedena je u pitanje odustajanjem Sindikata od ispunjavanja preuzetih obaveza i socijalnog dijaloga.

– Sindikat je zanemario i ne ispunjava svoje obaveze definisane i članom 67. Kolektivnog ugovora kojim je decidno navedeno da će pružiti podršku i animirati članstvo da učestvuje u procesu restrukturiranja rudnika, podršku koja se odnosi na optimizaciju na polju ljudskih resursa s ciljem kontinuiranog poboljšanja omjera proizvodnih i administrativnih radnika, moratorija na zapošljavanje osim neophodnog zapošljavanja, te optimizaciju putem racionalizacije. Ovim članom Kolektivnog ugovora definisano je da sindikati daju punu podršku provedbi mjera na povećanju produktivnosti, te u skladu s tim i principima nagrađivanja po osnovu učinka o radu, a u skladu sa važećim propisima i odredbama Zakona o radu, te podršku u operativnom restrukturiranju s ciljem rješavanja međusobnih odnosa i procesa korporativnog upravljanja vezanih za odgovornosti JP Elektroprivrede BiH d.d.-Sarajevo – navodi se u pismu.

Sve navedene obaveze Sindikata, kako se dodaje, definisane su s ciljem sveobuhvatnog i sistemskog poboljšanja položaja radnika uz mjere koje osiguravaju stabilnost i dugoročnu samoodrživost poslovanja rudnika.

Također su upozorili na veoma teško finansijsko stanje u rudnicima uzrokovano neispunjavanjem planova poslovanja posebno u dijelu ljudskih resursa, gdje je planirani trošak plata u ukupnim troškovima iznosio 96,8 miliona KM.

– Međutim, u odnosu na plan ostvareni su znatno veći troškovi plata i za njih je isplaćeno 139,9 miliona KM što je 43,1 milion KM više od plana, i što je u strukturi 70 posto ukupnog gubitka svih rudnika. Uzrok ovome je zastoj u procesu restrukturiranja, a izostanak pozitivnih rezultata poslovanja odgovornost je i Sindikata koji sa radnicima nije uspostavio dijalog s ciljem ostvarenja planiranih količina uglja, što bi značilo i ostvarenje planiranog prihoda. Naprotiv, Sindikat je inicijator i pokretač obustava rada – ističe se u pismu.

U skladu sa aktivnostima iz Operativnog plana o restrukturiranju rudnika i Sporazuma o nastavku procesa, između ostalog su doneseni pravilnici o organizacijama i pravilnici o sistematizacijama radnih mjesta u svim rudnicima. Pravilnici o radu i radnim učincima u čijoj pripremi je Sindikat učestvovao, u fazi su donošenja. Podsjećaju, obaveza poslodavca i Sindikata prema članu 49. Kolektivnog ugovora i članu 5. potpisanog Sporazuma je da donesu novi Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku, a prema članu 67. Kolektivnog ugovora obaveza Sindikata je da da punu podršku provedbi mjera na povećanju produktivnosti, te u skladu s tim i principima nagrađivanja po osnovu učinka o radu.

U pismu se dodaje da donošenje pravilnika o radu i radnim učincima podrazumijeva obavljanje konsultacija sa Sindikatom što je i učinjeno, ali ne spriječava njihovo donošenje. U fazi donošenja su i programi zbrinjavanja viška radnika u rudnicima kojim će se omogućiti stvaranje uslova za početak rada novih zavisnih društava u okviru Koncerna EPBiH. Samim tim broj radnika u sporednim djelatnostima u rudnicima bi se smanjio što bi značilo manje učešće troškova plata u ukupnim prihodima.

– S obzirom na to da blokada procesa restrukturiranja stečaj rudnika čini sve izvjesnijim, upućujemo poziv Samostalnom sindikatu radnika rudnika u FBiH za podršku procesu i odgovoran pristup u ispunjavanju svih preuzetih obaveza prvenstveno u skladu sa članom 67. Kolektivnog ugovora i Sporazumom o nastavku procesa potpisanim 19. maja 2021. godine – navode u pismu direktori šest rudnika koji posluju u sastavu Koncerna EPBiH.

FENA