U oktobru na području Grada Zenica 132 rođenih, 114 umrlih

U mjesecu oktobru 2021. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

–        Matična knjiga rođenih        132

–        Matična knjiga vjenčanih     66

–        Matična knjiga umrlih          114

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu