Upozorenje Službe civilne zaštite Grada Zenica zbog prognoziranih obilnih padavina

FOTO: Zenicainfo.ba

Na osnovu odredbi utvrđenih članom 5. tačka (1) i (2); članom 6., članom 7. stav (1), članom 29. tačka (1), a u vezi sa članom 175. stav (1) i (3), te članom 176. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća («Službene novine Federacije BiH», broj: 39/03, 22/06 i 43/10), te u skladu i sa članom 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na podrućju Grada Zenica («Službene novine Grada Zenica», broj: 03/18) Služba civilne zaštite Grada Zenica, a na osnovu prikupljenih Informacija, uz uvažavanje na trenutne situacije odnosno većih količina kišnih padavinama i povišenog vodostaja rijeke Bosne, usljed čega bi moglo doći do eventualnih ozbiljnih i neželjenih posljedica po građanstvo i materijalna dobra, između ostalog, i na području Grada Zenica želimo da ukažemo na potencijalnu opasnost za ljude i materijalna dobra.

U vezi sa naprijed navedenim upozoravaju se svi, a naročito građanstvo na lokalitetima gdje su i tokom proteklog perioda evidentirane velike materijalne štete (posebno uz sve riječne tokove), da su u obavezi u skladu sa svojim mogućnostima, učiniti sve kako bi se umanjile, te eventualno tako spriječile veće neželjene posljedice, a što bi podrazumjevalo prevashodno izmještanje svih vrednijih stvari iz podrumskih i prizemnih prostorija, organizovanje dežurstava i praćenje stanja, a kako bi se po ukazanoj potrebi mogle poduzeti sve neophodne mjere u cilju zaštite života i materijalnih dobara na području Grada Zenica.

zenica.ba