Svečanost povodom probijanja desne cijevi tunela Zenica

Desna cijev tunela Zenica na autocesti Koridora Vc probijena je danas i to je označilo početak sekundarnih radova na uređenju unutrašnjosti tunela.

Vrijednost ovog velikog projekta u kojem tunel čini 90 posto trase na poddionici Ponirak-Vraca je blizu 70 miliona eura i trenutno je najduži iskopani tunel na Koridoru. Završnom probijanju desne cijevi prisustvovali su predstavnici investitora, izvođača i nadzora.

Probijanje stijene debljine jednog metra označilo je i kraj prve smjene radnika firmi Euroasfalt i Đengiz Insat. Danas je za njih bio svečarski dan, kao kruna dvadesetpetomjesečnog rada na tunela Zenica.

„Zadovoljan sam, sve je dobro prošlo. Inače smo na dnevnoj bazi probijali po pet ili šest metara stijene, zavisno od materijala“, kazao nam je Elvedin Čelebić, koji je upravljao mašinom rovokopač na završnom probijanju. Prema riječima poslovođe smjene Saleme Čelebića bilo je mnogih izazova tokom probijanja obje cijevi tunela, ali danas među njima vlada euforija i zadovoljstvo zbog završenog posla.

Potrošeno je na probijanju tunela Zenica, između ostalog, više od 100 tona ekploziva i 1 500 tona armature. Bilo je izazova posebno zbog teške hidrogeologije, ali na sreću bez većih povreda radnika.

„Imali smo u jednom momentu priliv vode 60 litara u sekundi, te konstrantno smjenjivanje čvrstog i mekanog stijenskog materijala, što nam je izazivalo probleme. Uspjeli smo se izboriti sa svim tim i danas imamo do sada najdužu probijenu tunelsku cijev u BiH“, riječi su Emir Delibašića, glavnog geološkog inspektora.

Kada bude završena ova poddionica put od Zenice do Žepča biće skraćen za 6,5 kilometara, a izvinjenje, kažu u Autocestama, duguju prije svega lokalnom  stanovništvu koje nije pravilo zastoje u izgradnji, a trpjeli su mnogo. Inače više od 14 posto trase Koridora Vc čine tuneli, koji su najsloženiji infratrukturni projekti na putnim komunikacijama.

Prema riječima Ahmeda Mušije predstavnika investitora JP Autoceste F BiH dobra je saradnja bila i sa Gradskom upravom Zenica i mještanima okolnih zajednica. „Zahvaljujem se stanovnicima na strpljenju, što su ponekad morali svaki dan prati automobil ili prozore“.

Tunel Zenica trenutno je najduži tunel u državi. Prvobitno je trebalo da bude dug oko 2 500 m, no izmjenama projekta dužina je sada 3 360m. Nadmorska visina nadsloja je 550 metara, imaće devet prolaza za pješake, dva prolaza za motorna vozila i dvije zaustavne trake. (A.H.)