CCI: Kada će Skupština ZDK početi sa nadzorom utroška javnih sredstava u ZDK?

FOTO: Zenicainfo.ba

Povodom sjednice Skupštine ZDK, zakazane za petak 29.10.2021. godine, Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju zastupnike Skupštine ZDKda iskoriste svoja prava i konačno stave na dnevni red revizorske izvještaje za institucije ZDK objavljene u ovoj godini te omoguće svim zastupnicima da o istima otvore raspravu.Kako bi se osigurala kvalitetna rasprava, uz revizorske izvještaje potrebno je razmatrati i Planove za otklanjanje nepravilnosti i slabosti konstatovane u izvještajima a čija izrada je zakonska obaveza revidiranihinstitucija.

Na ovaj način se stvaraju uslovi za uspostavljanje adekvatnog nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka u cilju otklanjanja identifikovanih nepravilnosti.

Sve dok Skupština ne preuzme nadzor nad revizorskim nalazima i preporukama, institucije su ohrabrene da i dalje ignorišu revizorske preporuke i ponavljaju greške kontinuirano, dok građani snose štetu, jer se njihov novac nastavlja trošiti neefikasno i u suprotnosti sa pravnim propisima.

Podsjećamo, od tri revizorska izvještaja objavljena u ovoj godini za ZDK, Izvještaj o finansijskoj reviziji ZDK za 2020. godinu, Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za privredu ZDK za 2020. godinu i Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2020. godinu, niti jedan nije dobio čisto pozitivno mišljenje, a više od polovine datih revizorskih preporuka je ponovljeno iz prethodnog perioda. Revizori su kroz nalaze konstatovali niz nepravilnosti vezanih za trošenje javnog novca što zahtijeva hitnu reakciju Skupštine ZDK, reakciju onih koji treba da zastupaju i štite interese građana.

Očekujemo da zastupnici Skupštine ZDK stave razmatranje revizorskih izvještaja na dnevni red sjednice kako bi se stvorili uslovi za vršenje javnog nadzora nad utroškom javnih sredstava kroz praćenje realizacije revizorskih preporuka i otklanjanja nepravilnosti, poručuju iz CCI-a.