Ko su ovlašteni, a ko ne ovlašteni distributeri kisika?

Foto:

Tragom informacija koje smo dobili iz Ministarstva zdravstva ZDK u vezi sa korištenjem kisika u ustanovama za tercijarnu, sekundarnu i primarnu zdravstvenu zaštitu na području ovog kantona doznali smo da je u pripremi press konferencija na kojoj će biti govora o svim informacijama vezanim za ovu temu. Konferencija bi trebala biti u srijedu, 20.10.2021. godine.

U saopštenju ovog Ministarstva od petka, 15.10.2021. godine navedeno je da je uvidom u dokumentaciju, koja je zaprimljena od svih domova zdravlja na području kantona utvrđeno da je osam domova zdravlja medicinski kisik nabavljalo od ovlaštenog distributera “Messer Tehnoplin” d.o.o. Sarajevo, dok je pet zdravstvenih ustanova kisik nabavljalo od drugih dobavljača, među kojima je i “IstrabenzPlini” d.o.o. Breza. “U toku je analiza dostavljenih podataka. Tražili smo određene dopune dokumentacije i očekujemo da ćemo cjelovitu informaciju imati početkom naredne sedmice”, rekao je dr. Jupić.

U saopštenju se nažalost ne navodi o kojih 8 domova zdravlja je riječ, koji su kisik nabavljali od ovlaštenog distributera i kojih 5 domova zdravlja je nabavljalo kisik od nekih drugih neovlaštenih distributera niti koja dodatna dokumentacija je tražena od domova zdravlja.

Pored ovih informacija koje nam je dostavilo Ministarstvo zdravstva ZDK, redakcija RTV Zenica je i u posjedu rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK koja je vršila farmaceutsku inspekciju u domovima zdravlja na području ovog kantona.

Naime, prema rješenju ove Uprave od 07.10.2021. godine izvršena je Farmaceutska inspekcija od strane kantonalnog farmaceutskog inspektora kojim se zabranjuje pravnom licu Javna ustanova Dom zdravlja Zenica da prometuje medicinskim kisikom koji ne posjeduje dozvolu za stavljanje lijeka u promet izdatu od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, te da medicinski kisik nabavljaju od proizvođača, odnosno veleprometnika koji ne posjeduje dozvolu za proizvodnju, odnosno dozvolu za promet lijekovima na veliko izdatu od strane Agencije za promet lijekovima i medicinskim sredstvima, a u skladu sa državnim zakonom.

Radio i televizija Zenica je zatražila, pisanim putem informaciju od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK u kojim još zdravstvenim ustanovama je izvršen farmaceutski inspekcijski nadzor u posljednje vrijeme i šta je tom prilikom utvrđeno. Od ove Uprave smo zatražili i pojašnjenje koji su ovlašteni, a koji ne ovlašteni distributeri kisika za ustanove za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Pratimo i dalje sve infromacije vezane za tzv. “Aferu kisik” i obavjestiti ćemo naše čitaoce, slušaoce i gledaoce o svim novim informacijma u narednim danima. (T.B.)