CCI o revizorskim izvještajima za institucije ZDK

FOTO: Zenicainfo.ba

Budžetska sredstva su sredstva svih građana i izuzetno je bitno da se ona troše transparentno, odgovorno i efikasno, te da se njima raspolaže u najboljem interesu građana, ukazano je na današnjoj press konferenciji Centara civilnih inicijativa (CCI) u Zenici.

Još je važnije, da ukoliko dođe do odstupanja od navedenih principa da uslijedi adekvatna reakcija nadležnih“, istakla je Ana Lučić, glasnogovornica CCI-a.

Revizorski izvještaji su polazna osnova za zaštitu interesa građana, pri čemu javne odgovornosti nema bez javnog nadzora.

Iako utrošak javnih sredstava zahtijeva javni nadzor, praksa u ZDK je drugačija“, kazala je Lučić.

Ove godine objavljena su tri revizorska izvještaja za institucije ZDK za 2020. godinu, Budžeta ZDK, Ministarstva privrede i Zavoda zdravstvenog osiguranja i niti jedan nije dobio čisto pozitivnu ocjenu Ureda za reviziju institucija FBiH“, napomenula je Hanifa Jašarević, projekt koordinator CCI-a.

Vladi ZDK upućeno je 26 preporuka, Ministarstvu privrede 10, a Zavodu 24.

Vlada i Ministarstvo privrede dobili su mišljenje sa rezervom kako za finansijske izvještaje tako i za usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima, dok je Zavodu zdravstvenog osiguranja dato pozitivno mišljenje za finansijski izvještaj, ali ne i za usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima.

CCI ključnim smatra prihvaćanje njihove inicijative o preuzimanju javnog nadzora i praćenja realizacije revizorskih preporuka od strane  Skupštine ZDK, ali su do sada one odbijene. (Š. B.)