Centar za pravnu pomoć ženama: Od početka godine pruženo više od dvije hiljade usluga

FOTO: Zenicainfo.ba

Broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici u Zeničko-dobojskom kantonu tokom proteklih godina se povećava, a posebno je to izraženo od početka pandemije. Centar za pravnu pomoć ženama od početka godine bilježi više od dvije hiljade usluga, dok se u 2020. godini ovom Centru obratilo oko 4.200 klijentica.

Najveći broj prijava odnosio se na fizičko nasilje, potom na psihičko a bilježe i duhovno nasilje, koje se intenziviralo proteklih mjeseci. U odnosu na prošlu godinu ove je došlo do blagog pada broja nasilja ali je to daleko od onoga što bismo mi željeli. Od početka ove godine, doduše iz svih gradova kao i Srednjobosanskog kantona javilo se više od hiljadu žena kojima smo pružili naše usluge“, priča nam Meliha Sendić, predsjednica ovog Centra.

U ovom Centru posebno su ponosni na izmjenu u Zakonu o zaštiti od nasilja koja podrazumijeva uvođenje „osobe od povjerenja“ a kako bi to uistinu i zaživjelo na terenu ovaj Centar intenzivno provodi obuku za pomagačice tj. osobe od povjerenja u lokalnoj zajednici.

Svako može biti osoba od povjerenja u zajednici. To je osoba koju žena izabere da je vodi kroz cijeli postupak posredovanja prema institucijama. Više od 50 pomagačica u lokalnim zajednicama iz čitave BiH prolazi kroz naše module, a ti moduli su jednostavno razvijanje vještina i kapaciteta odnosno organizacija kako bi mogli u budućnosti biti pomagačice te na jedan profesionalniji način biti osoba od povjerenja u lokalnoj zajednici za sve žene kojima to bude potrebno“, dodala je Sendić.

Centar za ženska prava ove godine obilježava 25 godina rada i postojanja. (B. D.)