Radovi na sanaciji puta u naselju Banjic u mjesnoj zajednici Donja Gračanica

FOTO: FB-Gradska uprava Zenica

U toku su radovi na sanaciji puta u naselju Banjic, mjesna zajednica Donja Gračanica.

U sklopu radova izvršit će se polaganje kanalizacionih cijevi u trup saobraćajnice, a koje će služiti za odvodnju oborinskih voda sa autoceste na Koridoru Vc. Po okončanju polaganja cijevi pristupiti će se saniranju i asfaltiranju saobraćajnice u dužini od oko 200 metara, na potezu od spoja sa magistralnom cestom M17 do podhodnika ispod autoceste na Koridoru Vc.