Model angažovanja spoljnih saradnika tema vanredne sjednice Rektorske konferencije

Vanredna sjednica Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine kojom je predsjedavao prof.dr.sc. Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici,održanajedanasna Univerzitetu u Sarajevu.

Na dnevnom redu bila je samo jedna tačka – rasprava o modelu angažovanja spoljnih saradnika u nastavnom procesu kao i način isplata ugovora po osnovu izrade domaćih i međunarodnih projekata na javnim univerzitetima/sveučilištu u FBiH.

Nakon višesatne rasprave svih rektora javnih univerziteta/sveučilišta a imajući na umu da je Poreska uprava Federacije u proteklom periodu putem inspekcijskih nadzora rješenjima pogrešno utvrdila činjenično stanje, RKBiH/RZBiH cijeni važnim naglasiti slijedeće:

ČINJENICE:

 • Porezna uprava Federacije BiH već duže vrijeme provodi aktivnosti provjere poslovanja univerziteta/sveučilišta u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 • Univerziteti/sveučilišta poštuju sve zakonom propisane aktivnosti koje su vezane za provedbu pozitivnih zakonskih propisa na svim razinama i uredno izmiruju poreze i druge obaveze.
 • RKBiH/RZBiH upoznala je Vladu FBiH i Ministarstvo finansija FBiH o svojim stajalištima i praksi postupanja Porezne uprave FBiH.

NALAZI:

Analizom inspekcijskih zapisnika s više univerziteta/sveučilišta primjećujemo brojne nelogičnosti i moguće nezakonitosti u postupanju:

 • Smatramo da Porezna uprava FBIH selektivno primjenjuje zakonske i druge propise neuvažavajući da univerziteti/sveučilišta moraju u poslovanju primjenjivati cjelokupan set zakona, a posebno lex specialis zakone koji regulišu oblast visokog obrazovanja kantona/županija. Podsjećamo da su kantoni/županije jedini ustavom nadležni za oblast visokog obrazovanja.
 • Smatramo da porezni inspektori postupaju na različite načine uinterpretaciji činjenica i primjeni propisa prilikom inspekcijskog nadzora, a što se posebno odnosi na način izračuna poreza i doprinosa na angažman spoljnih saradnika, pristup u načinuizračuna poreza i doprinosa u realizaciji međunarodnih projekata, kao ioporezivanju rada na privremenim i povremenim poslovima, te ad hoc
 • Smatramo nedopustivim i krajnje štetnim prisiljavanje na postupanje koje je suprotno pozitivnim propisima, te tehnički neizvodivo.
 • RKBiH/RZBiH ne isključuje mogućnost pokretanja postupaka za utvrđivanje odgovornosti institucija ipojedinaca pred nadležnim sudovima.
 • RKBiH/RZBiHinformirat će međunarodne i domaćeinstitucije, koje prate visoko obrazovanje i razvoj nauke u Bosni i Hercegovini, o svim istaknutim navodima.
 • RKBiH/RZ BiH smatra nedopustivim obračunavanje poreza po punoj stopi za naknade kod međunarodnih projekata na univerzitetima/sveučilištu.Smatramo da takva praksa narušava evropsku perspektivu i standarde visokog obrazovanja i Bolonjskog procesa.
 • Naglašavamo da sve te i brojne druge aktivnosti dovode u pitanje organizaciju nastavnog procesa,prohodnosti nastavnika i studenata na javnim univerzitetima/sveučilištu u Bosni i Hercegovini i čini nesagledivu štetu razvoju cjelokupnog bosanskohercegovačkog društva.
 • Smatramo da ovakvi postupci urušavaju naučno-istraživački rad kao temelj razvoja svakog, a posebnobosanskohercegovačkog društva.
 • Ističemo da postoje i brojni drugi primjeri o kojima ćemo permanentno izvještavati domaću i međunarodnu
 • Privrženi akademizmu i svim vrijednostima koje proističu iz visokog obrazovanja, vodeći se načelom legalnosti univerziteti/sveučilište razmatraju sve primjedbe utemeljene na zakonu i propisima i spremni su mijenjati prakse svoga poslovanja, ali nikako neće dopustiti da ovakve aktivnosti utječu na misije univerziteta/sveučilišta u društvu.

STAJALIŠTE:

 • Navedene prakse nadležnih poreskih institucija mogu dovesti do gašenja univerziteta/sveučilišta kao najvažnije supstance razvoja društva i dovesti do urušavanja perspektive mladih ljudi i pojačati njihovo iseljavanje iz Bosne Hercegovine.
 • Polazeći od Okvirnog zakona o visokom obrazovanju, kojim je precizirano da je djelatnost visokog obrazovanja od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu, ovakvim postupanjima taj se interes grubo narušava, a time i perspektiva bosanskohercegovačkog društva.
 • Apeliramo na nadležne vlasti da u dijalogu sa visokoškolskim institucijama tj. univerzitetima/sveučilištem pronađu optimalan model u kojem će se uvažiti svi zakonski i drugi propisi, te time dati nova perspektiva razvoja visokog obrazovanja i konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu.
 • Vjerujemo da će time sve institucije na svim nivoima značajno doprinijeti razvoju bosanskohercegovačkog društva u njegovoj evropskoj perspektivi.