Uputstvo o načinu predlaganja kandidata za članove savjeta mjesnih zajednica

FOTO: Zenicainfo.ba

Ovim uputstvom pojašnjava se način predlaganja kandidata za članove savjeta mjesnih zajednica,  sadržaj kandidatske liste i način dostavljanja  iste.

Gramatička terminologija u pogledu korištenja muškog ili ženskog roda za pojmove u ovom uputstvu uključuje oba roda.

Kandidati za članove savjeta mjesne zajednice

I

Kandidati za članove savjeta mogu biti građani koji imjau prebivalište na području mjesne zajednice za čiji savjet se predlažu.

Prijedlog kandidata za članove savjeta mjesne zajednice ( u daljem tekstu: kandidatska lista) mogu podnijeti: građani, političke stranke,i druge organizacije i udruženja koja djeluju na području mjesnih zajednica, vodeći računa da predloženi kandidati imaju prebivalište na području mjesne zajednice.

Sadržaj kandidatske liste

II

Prijedlozi kandidata za članove  savjeta mjesnih  zajednica podnose se na propisanim obrascima i to:

  1. Obrazac broj 1. – ako su predlagači građani (grupno ili pojedinačno)
  2. Obrazac broj 2. – ako su predlagači političke stranke i druge organizacije i udruženja koja djeluju na području mjesnih zajednica.

III 

Ako su predlagači građani (obrazac br.1) kandidatska lista mora sadržavati ime i prezime predlagača, adresu stanovanja i JMB predlagača. U tabelarnom dijelu kandidatske liste potrebno je ispuniti podatke  koji se odnose na kandidate koji se predlažu i to: ime , ime jednog od roditelja i prezime kandidata, adresu stanovanja, nacionalnu pripadnost, spol  te oznaku mjesnog područja za koje se predlaže kandidat.

Kandidatska lista mora biti potpisana od strane svih predlagača.

IV

Ako su predlagači političke stranke i druge organizacije i udruženja koja djeluju na području mjesnih zajednica(obrazac broj 2)  kandidatska lista mora sadržavati  naziv predlagača, sjedište /adresa te u daljem  tabelarnom dijelu kandidatske liste potrebno je ispuniti podatke  koji se odnose na kandidate koji se predlažu i to: ime , ime jednog od roditelja i prezime kandidata, adresu stanovanja, nacionalnu pripadnost, spol  te oznaku mjesnog područja za koje se predlaže kandidat.

Kandidatska lista mora biti ovjerena pečatom.

V

Uz kandidatsku listu obavezno se prilaže izjava o prihvatanju kandidature za člana savjeta koja treba biti popunjena sa podacima koje se traže na izjavi.

VI

Prilikom predlaganja kandidata za članove savjeta mjesnih zajednica mora se voditi računa da sastav kandidatske liste odražava približno nacionalnu strukturu, zastupljenosti spolova i područja mjesne zajednice.

Dostavljanje kandidatske liste  

VII

Predlagači kandidata  za članove savjeta obavezni su svoje prijedloge dostaviti na obrascima kandidatske liste, Gradskoj izbornoj komisiji, putem protokola Gradske uprave najkasnije do 11.10.2021.godine.

SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE POSLOVE I MJESNE ZAJEDNICE