U JU “Dom za stara lica” Zenica obilježen Međunarodni dan starijih osoba

Zenička Javna ustanova Dom za stara lica, priredivši danas tradiocionalno druženje za svoje korisnike, obilježila je 01. oktobar, Međunarodni dan starijih osoba.

„Ovaj datum obilježavamo zajedno sa korisnicima još od osnivanja naše ustanove, ali naša je svakodnevna i profesionalna i ljudska obaveza da se brinemo i staramo o našim korisnicima, a ovaj je datum samo povod da skrenemo pažnju na položaj i ulogu starih osoba u savremenim okolnostima“, navodi Kemal Efendić, direktor zeničke JU Dom za stara lica, čija je djelatnost zaštita starih i odraslih lica, što uključuje njihov institucionalni smještaj i zbrinjavanje u Domu, usluge dnevnog boravka spoljnjim korisnicima, kao i podrška ovoj populaciji i u njihovom stanu.

„U našem društvu trebamo uvijek težiti ka boljem i uspješnijem, što znači da svi segmenti, uključujući i brigu o starim licima mogu biti na daleko većem nivou i smatram da treba malo veću pažnju i senzibilitet pokazati prema osobama treće dobi, ali to zahtjeva određene društvene reforme, a što tiče naše ustanove svi mi zaposleni činimo ono što je do nas da im život učinimo lakšim i boljim“, ističe direktor zeničke JU Dom za stara lica.

„Ja živim lijepo, dobro mi je i zbrinut sam, dok sam radio dobro sam zaradio i sam sebi plaćam smještaj u ovom Domu, a što mogu ja dajem od sebe i drugome, jer među starim osobama u našem društvu nažalost ima svega pa i dosta sirotinje, koja teško živi“, kaže sedamdesetosmogogodišnji Husein Isaković, jedan od korisnika zeničke JU Dom za stara lica.

Prvi oktobar kao Međunarodni dan starijih osoba proglasila je 1990. godine Skupština Ujedinjenih naroda, da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine, koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi, a uznak  potrebe poštovanja i bolje brige za ovu populaciju.(V.J.)