Obavijest za jagodičasto voće i III kvartal proizvodnje mlijeka

Na osnovu Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Zenica u 2021. godini broj 01-45-3663/21  od 22.02.2021. godine, usvojenog od strane Gradskog vijeća, Služba za privredu i upravljanje razvojem obavještava poljoprivredne proizvođače da mogu podnijeti zahtjev za:

1. Proizvodnju jagodičastog voća  do 29. oktobra 2021. godine

– proizvedeno minimalno 500 kg jagodičastog voća  na minimalnoj  površini od 1 dunuma

2. Proizvodnju mlijeka za III kvartal  do 15. oktobra 2021. godine

– proizvedeno minimalno 500 l mlijeka

Obrasci zahtjeva sa propisanom dokumentacijom za jagodičasto voće  mogu se preuzeti na Info pultu Grada, a proizvođači mlijeka koji su predali zahtjeve sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju samo potvrdu o otkupljenoj količini mlijeka.

Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti  na telefone broj:032 447 706 i 032 447 708.

Podsticaj za jagodičasto voće

IZJAVA o tačnosti podataka