JP “ViK” Zenica: Rok za otpis zateznih kamata ističe 31. decembra

Javno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica podsjeća korisnike svojih usluga da do kraja ove godine, odnosno do 31.12.2021. godine mogu iskoristiti mogućnost otpisa zakonskih zateznih kamata na utužena, a neizmirena dugovanja.

Podjećamo da je Nadzorni odbor JP “ViK” d.o.o. Zenica u aprilu ove godine donio Odluku o definisanju uslova i postupka za otpis kamata, kojom je definisano da se svi korisnici usluga ovog preduzeća koji, najkasnije do 31.12.2021. godine, izmire glavni dug i sudske troškove, u cjelosti oslobađaju plaćanja zakonske zatezne kamate na utuženi, a izmireni glavni dug.

S obzirom da je do isteka roka ostalo još tri mjeseca ,ovim putem se pozivaju svi potrošači da iskoriste ovu veliku pogodnost, odnosno da izmire glavni dug i sudske troškove, te ostvare pravo na otpis zakonskih zateznih kamata.

Za konkretne informacije radi utvrđivanja visine dugovanja, uplatu, kao i otpis zakonskih zateznih kamata na raspolaganju je Pravna služba JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na adresi Školska ulica broj 10.