Jesu li ostvareni ciljevi mjera za pomoć privredi? Zbog nametnih ograničenja neće biti biti revizije

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon okončanja revizije učinka o efikasnosti planiranja i realizacije mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 u prvoj polovini 2021. godine, nastavio je s ispitivanjem efekata ovih mjera.

Provođenje revizija vezanih za odgovor nadležnih institucija na krizu izazvanu pandemijom, u skladu je s međunarodnom praksom vrhovnih revizijskih institucija koje imaju za cilj jačanje odgovornosti i transparentnosti u ovom izazovnom periodu.

Provedeno je predstudijsko istraživanje o temi “Efektivnost mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19”. Cilj je bio utvrditi revizijski problem i procijeniti mogućnost provođenja glavne studije. Međutim, uslijed nametnutih ograničenja za obavljanje revizije, Ured za reviziju nije bio u mogućnosti provesti glavnu studiju, zbog čega je donesena Odluka o odustajanju od provođenja Glavne studije revizije učinka, na osnovu koje je sačinjen Memorandum o odustajanju od glavne studije.

Predstudijsko istraživanje je bilo usmjereno na mjere za koje je u toku 2020. godine iz Budžeta FBiH utrošeno preko 179 miliona KM. Obuhvaćena je mjera “subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja”, realizovana u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, i finansijska pomoć data privrednim subjektima u skladu s Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19.

Na osnovu predstudijskog istraživanja utvrđeno je postojanje revizijskog problema s obzirom na to da dostupni podaci ukazuju na nedovoljnu učinkovitost realizovanih mjera. Nije moguće potvrditi da su ostvareni ciljevi mjera, niti da je s utrošenim sredstvima ispunjen princip “vrijednost za novac”.

Adekvatna analiza i ocjena efekata ograničena je usljed nedostatka konkretnih i mjerljivih ciljeva, indikatora učinka, kao i očekivanih rezultata. Konstatovan je i manjak sveobuhvatnih i pouzdanih informacija potrebnih da se utvrdi jesu li i u kojoj mjeri data finansijska sredstva uticala na poboljšanje likvidnosti i konkurentnosti privrednih subjekata, kao i na smanjenje otpuštanja radnika i stanje u ugroženim sektorima privrede.

Pored toga, provođenje revizije ograničeno je jer Finansijsko-informatička agencija nije dostavila Uredu za reviziju finansijske izvještaje korisnika finansijske pomoći, koji su pohranjeni u Registru finansijskih izvještaja pravnih lica u FBiH.

Ured će nastaviti pratiti stanje u ovoj oblasti, te će narednim temama revizije učinka nastojati, u izazovnom periodu pandemije, doprinositi ostvarenju principa “vrijednost za novac”, i jačanju odgovornosti i transparentnosti, navodi se u saopćenju.

Akta.ba