Članovi SRK “Bosna” uklonili nanešeno stablo na Drvenom mostu

Članovi Sportsko-rekreativnog kluba Bosna Zenica počeli sa realizacijom prve faze projekta “Za čisto korito rijeke Bosne”.

Za početak su izabrali najteži dio, tj. uklanjanje nanešenog stabla na kule Drvenog mosta.
Ovo ogromno stablo je već godinu dana na Drvenom mostu, sakuplja velike količine smeća i ugrožava most i bezbjednost građana.
U toku ove sedmice planirana je sjeća i uklanjanje stabla, kao i čišćenje ade na ušću Babine rijeke.
U oktobru nastavljaju sa eko edukacijom djece osnovnih škola iz Zenice.