Zenica: Misija OSCE-a organizovala sastanak na temu saradnje svih nivoa vlasti u BiH

U okviru svojih aktivnosti posvećenih pružanju podrške provedbi reformi na lokalnom nivou, misija OSCE-a u BiH organizovala je sastanak o horizontalnoj i vertikalnoj saradnji svih nivoa vlasti.

Sastanku su prisustvovali predsjedavajući općinskih i gradskog vijeća i sekretari općina i gradova Zeničko-dobojskog kantona, a razgovaralo se o njihovom radu u vrijeme pandemije, kvalitetu odnosa sa višim nivoima vlasti, te o izazovima u osiguranju standarda dobrog upravljanja.

„Prateći rad lokalnih zajednica možemo konstatovati da su predstavnička tijela uglavnom funkcionalna, da načelnici uživaju podršku političke većine u općinskim vijećima i da ne uočavamo nefunkcionalnosti na lokalnom nivou kada je u pitanju njihov rad na području ZDK“, kaže Daut Bajramović, programski službenik u terenskom Uredu OSCE-a u Travniku.

Saradnja među općinama može dobiti prolaznu ocjenu, ali mišljenja su drugačija kada se govori o višim nivoima vlasti.

„Moja želja, odnosno moja misija u GV Zenica kao predsjedavajućeg, jeste da zaobiđemo te razlike i da zaista u interesu samih građana radimo za njih, a ne u interesu stranke koju zastupamo. Što se tiče same lokalne samouprave Grada Zenica imamo koaliciju koja je sigurna i spremni smo za saradnju sa višim nivoima vlasti“, naglasio je Mirza Husetić, predsjedavajući GV Zenica.

„Što se tiče saradnje sa ostalim gradovima, tu možemo reći da imamo saradnju na nekom zadovoljavajućem nivou. Međutim, kada je u pitanju saradnja sa višim nivoima vlasti, Vladom ZDK i slično, ja bih rekla da je to više prema manjim općinama maćehinski odnos“, mišljenja je Mahira Brkić, predsjedavajuća OV Vareš.

Predstavnici i ostalih manjih općina naglasili su da očekuju pozitivne promjene u odnosu viših nivoa vlasti, koje bi trebale dovesti do toga da se svi građani u ZDK osjećaju ravnopravno.(R.Š.)