Zenica: Udruženje “Novi put” održalo prezentaciju “Prikaz žena u bh. medijima”

Udruženje „Novi put“ iz Mostara danas je u Zenici održalo prezentaciju pod nazivom „Prikaz žena u bh.medijima“, a koju organizuje u okviru projekta „Osporavanje rodnih stereotipa i unapređivanje rodne ravnopravnosti u medijima u BiH“, kojeg podržava WACC-Svjetska asocijacija kršćanskih komunikacija.

Riječ je o udruženju koje se već jedanaest godina bavi borbom protiv trgovine ljudima, svih oblika rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad djecom.

„Već dugi niz godina naše udruženje prati predstavljanje žena u bh.medijima, pogotovo žena koje su žrtve nekog oblika nasilja, pa smo odlučili da damo neke preporuke u cilju animiranja medija kako bi buduće medijsko izvještavanje o ženama bilo više rodno osviješteno i da se vijesti koje se tiču nasilja nad ženama ne tretiraju kao senzacija nego kao društveni problem koji nema negativne posljedice samo na žrtvu, porodicu, nego i na čitavo društvo“, ističe Abida Pehlić, predsjednica Udruženja „Novi put“.

Udruženje je 2019. godine radilo ciljanu analizu o prisutnosti žena u vijestima o ekonomiji, miru i sigurnosti i nasilju i došli su do podataka da su žene jako malo zastupljene i da je stopa pokrivenosti žena u tim vijestima iznosila samo 15 % od ukupnih vijesti. Također su uočili da se o ženama pisalo jedino zahvaljujući online portalima ali je to najčešće crna hronika ili show biznis.

„Pored toga što zagovaramo kod medijskih kuća da više pažnje posvećuju ženama i da se više afirmativnih vijesti objavljuje o ženama i mi sa druge strane potičemo žene koje su aktivne u politici, privredi ili nevladinom sektoru da ih animiramo da i one budu proaktivnije, te da se ponude da budu sagovornice nekoj medijskoj kući i na taj način zajedno možemo poboljšati predstavljanje žena u bh. medijima“, završava Pehlić.(B.M.)