U Poslovnoj zoni Zenica 1 počeli radovi na izradi termoizolacione fasade

U Poslovnoj zoni Zenica 1 su počeli radovi na izradi termoizolacione fasade i zamjene fasadne stolarije na objektu TechnoPark Zenica, koji se realizuju u okviru projekta ˝Utopljavanje objekta TechnoPark Zenica˝.

Projekat ˝Utopljavanje objekta TechnoPark Zenica˝ se implementira u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH, koji isti sufinansira sa iznosom od 100.000 KM, dok je ostatak finansijskih sredstava osiguran u budžetu Grada Zenica za 2021. godinu. Ukupna vrijednost radova iznosi 209.898 KM sa PDV-om.

Izvođač radova je firma ˝Žaluzine style˝ d.o.o. Zenica, a stručni nadzor nad izvođenjem svih faza vršit će JP za prostorno planiranje i uređenje grada d.o.o. Zenica.

Cilj projekta je provođenje mjera energetske efikasnosti definisanih u energijskom auditu izrađenom od strane ovlaštene firme.

U 2018. godini, uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Grad Zenica je angažovao ovlaštenu firmu za izradu detaljnih energetskih audita za pet stambenih i devet javnih objekata na području Grada.

Jedan od objekata za koji je izrađen energetski audit je TechnoPark Zenica u kojem je smješteno više od 20 firmi, a što je bila i osnova za prijavu na javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu.

Grad Zenica kontinuirano izdvaja sredstva za poboljšanje enrgetske efikasnosti u stambenim i javnim objektima na području grada Zenica.

zenica.ba