FBIH: Isplata invalidnina za august

Federalno ministarstvo finansija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca te nosioce ratnih priznanja za august 2021. godine, u ukupnom iznosu od 26.240.902 KM.

Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za mjesec august u ukupnom iznosu od 13.276.271 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina tim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno je iz Ministarstva financija Federacije BiH. (Š. B.)