Nastavljeni radovi na regulaciji Mutničkog potoka u MZ Perin Han

FOTO: FB-Gradska uprava Zenica

Danas su nastavljeni radovi na regulaciji Mutničkog potoka u Mjesnoj zajednici Perin Han, uzvodno od mosta u ulici Bistua Nuova.

Radovi se realizuju u skladu sa ugovorom broj: 02-11-21541-11/20 čija je vrijednost 134.316,00 KM. Riječ je o drugoj fazi projekta i prema riječima Alije Beganovića predsjednika MZ Perin Han, realizacijom ovog projekta značajno će se smanjiti rizik od plavljenja i oštećenja stambenih i poslovnih objekata, kao i obradovog poljoprivredog zemljišta.

FOTO: FB-Gradska uprava Zenica