Proteklo ljeto u BiH je bilo jedno od najtoplijih, nekoliko gradova oborilo rekorde

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) je objavio analizu protekle ljetne sezone koja je bila ekstremno topla i vrlo sušna.

Klimatološka analiza je pokazala da je ljeto bilo natprosječno toplo sa ponekim temperaturnim rekordom tokom juna i jula.

Ljeto 2021. godine se svrstava u najtoplija ljeta prema srednjim temperaturama od početka mjerenja na stanicama FHMZ, međutim to nije bilo dovoljno vrelo da bude najtoplije.

Od ovog ljeta, toplija su bila 2012. 2003. i 2017. godine. U Bugojnu je nakon 2012., ljeto 2021. godine bilo drugo najtoplije, a u Sarajevu treće najtoplije, iza 2012. i 1946. godine.

Premašeni temperaturni rekordi

Srednje temperature zraka tokom klimatološkog ljeta (period: 1. juni – 31. august 2021. godine) kretale su se između 20,9 °C u Livnu i 26,6 °C u Mostaru, na planinama u rasponu od 11,7 °C na Bjelašnici do 18,0 °C na Ivan-sedlu. Temperaturna odstupanja od normalne vrijednosti tokom ljeta koja se odnosi na referentni period (1961.-1990.) bila su pozitivna u Bosni i Hercegovini.

Prema raspodjeli percentila temperaturne prilike tokom ljeta svrstavamo u kategoriju ekstremno toplo“, rekao je Bakir Krajinović, meteorolog FHMZ-a koji je pripremio analizu.

Jun se ubraja u pet najtoplijih od početka mjerenja, pri čemu su na nekim meteorološkim stanicama izmjerene rekordne najviše dnevne temperature zraka.

Na Meteorološkoj stanici Bugojno rekord za juni iz 2006. godine iznosio je 36,0°C, a ove 2021. godine čak četiri dana bila su sa temperaturama iznad stare rekordne vrijednosti. Novi rekord izmjeren je 23. juna 2021. godine i iznosi 37,7°C. U Sarajevu rekord za ovaj mjesec izmjeren je također 2006. godine i iznosio je 35,9°C, a 22. .23. 24. i 29. juna 2021. je nadmašena ova vrijednost. Novi rekord za Meteorološku stanicu Sarajevo izmjeren je 24. juna 2021. godine i iznosi 38,3°C. Meteorološka stanica Zenica imala je rekord izmjeren 30. juna 2012. godine, a iznosio je 38,8°C, ove, 2021. godine, tri dana su bila iznad rekordne vrijednosti, a novi rekord iznosi 39,6°C izmjeren 23. juna 2021. godine. Na meteorološkoj stanici Gradačac također su bila četiri dana sa temperaturama iznad rekordne iz 2003. godine, a novi apsolutni maksimum izmjeren je 24. juna 2021. godine i iznosi 38,6°C. Tri dana sa temperaturama iznad rekordne bila su i u Jajcu, a najviša vrijednost izmjerena je 24. juna 2021. i iznosi 38,1°C“, naveo je Krajinović u analizi ljeta 2021.

Pregled ocjene srednje temperature po mjesecima metodom percentila
Pregled ocjene srednje temperature po mjesecima metodom percentila

Juli 2021. godine je bio također znatno topliji od višegodišnjeg prosjeka.

U pogledu rekorda, nadmašen je rekord iz 2000. godine na Meteorološkoj stanici Sarajevo, čak tri dana 8. 28. i 29 juli bili su sa temperaturama iznad rekordne, a novi je izmjeren 28. i 29. jula sa vrijednošću od 38,5 °C“, navodi Krajinović.

August je po temperaturama bio nešto umjereniji sa temperaturnim odstupanjima između 1,9 °C na Ivan-sedlu i 3,5 °C u Bugojnu, zbog čega se svrstava u kategoriju ekstremno toplo, vrlo toplo i toplo.

O ekstremnoj toplini tokom ljeta govori i broj toplih Tmax ≥25,0°C i vrućih dana Tmax ≥30,0°C koji su bili znatno iznad prosječnih. Najveće pozitivne temperaturne anomalije zabilježene su na Meteorološkoj stanici Gradačac i Sarajevo i iznosila je 8,0 °C u trećoj dekadi juna.

klix.ba