Koje su vakcine u Federaciji BiH obavezne do 18. godine i kada ih treba primiti

Vakcine aktiviraju čovjekov imunološki sistem i pomažu tijelu da se izbori s uzročnicima mnogih bolesti. Vakcinacijom se na jednostavan i efikasan način mogu spriječiti fatalni ishodi. Ovo je kalendar obaveznih vakcina u FBiH za 2021. godinu.

Vakcinacija, obavezna preventivna aktivnost, se u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) obavlja na temelju važećeg kalendara imunizacije za tekuću godinu, u skladu sa zakonskim aktima (Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Naredba o načinu provođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti FBiH).

Novorođenčad u porodilištu trebaju biti vakcinisana, ako nemaju relevantne medicinske kontraindikacije, protiv tuberkuloze (BCG vakcina) i hepatitisa B (HBV vakcina).

BCG vakcinacija prakticira se unutar 12‐24 sata po rođenju djeteta u porodilištu, istovremeno s prvom dozom HBV vakcine. BCG vakcina daje se intradermalno u deltoidni mišić nadlaktice, a HBV vakcina intramuskularno u srednju trećinu prednjebočnog dijela mišića natkoljenice.

S navršenim prvim mjesecom života dojenčad trebaju primiti drugu dozu HBV vakcine intramuskularno u prednjebočni dio mišića natkoljenice.

S navršena dva mjeseca života dojenčad primaju prvu dozu kombinovane vakcine protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječije paralize i bolesti uzrokovane s Haemophilus influenzae tip b (DTaP‐IPV‐Hib vakcina) intramuskularno u prednjebočni dio mišića natkoljenice.

U četvrtom mjesecu života dojenčadi se daje druga doza kombinovane vakcine DTaP‐IPV‐Hib intramuskularno u prednjebočni dio mišića natkoljenice.

S navršenih šest mjeseci života dojenčad primaju, u istoj posjeti doktoru, treću dozu kombinovane vakcine DTaP‐IPV‐Hib i treću dozu HBV intramuskularno.

S navršenih 12 mjeseci života, tj. nakon navršenog prvog rođendana, djeca primaju vakcinu protiv ospica, rubeole i zaušnjaka (MRP vakcina) subkutano ili intramuskularno u deltoidni mišić nadlaktice.

U drugoj godini života djeci se daje prva održavajuća doza (revakcina) kombinovane DTaP‐IPV‐Hib vakcine, ako je od treće doze DTaP‐IPV‐Hib vakcine prošlo najmanje šest mjeseci.

U petoj godini života djeci, koja su vakcinisana prema ranijem kalendaru obavezne imunizacije, daje se prva revakcinacija kombinovanom četverovalentnom vakcinom DTaP‐IPV u deltoidni mišić nadlaktice.

U šestoj godini života djeca primaju MRP revakcinaciju subkutano ili intramuskularno u deltoidni mišić nadlaktice.

Djeca do polaska u školu trebaju primiti dvije doze MRP vakcine, odnosno primjeran MRP vakcinalni status treba što prije realizirati, pri čemu razmak između MRP primovakcinacije i revakcinacije, ako do tada nije realiziran uobičajen raspored davanja MRP vakcinacije, minimalno treba biti 30 dana.

U 14. godini života realizuje se revakcinacija kombinovanom vakcinom, tj. niža doza za difteriju i anatoksin tetanusa (dT) intramuskularno u deltoidni mišić nadlaktice.

U završnom razredu osnovne škole provjerava se HBV vakcinalni status, te ako je neprimjeren, djeci se daje HBV vakcina po shemi 0‐1‐6 mjeseci.

U završnom razredu srednje škole ili do navršenih 18 godina života provodi se dT revakcinacija, ako u završnom razredu osnovne škole djeca nisu primila dT revakcinu.

 

klix.ba