“Medica” Zenica realizuje projekt “Za našu bolju budućnost – Zaštita i promocija prava djece i žena u BiH”

„Medica“ Zenica zajedno sa svojim partnerskim organizacijama ovih dana intenzivno radi na pripremi novog projekta nazvanog “Za našu bolju budućnost – Zaštita i promocija prava djece i žena u BiH”. Projekt finansira Evropska unija, a njegove aktivnosti počinju već idućeg mjeseca.

“Cilj nam je da obuhvatimo 30 učenika i učenica osmih i devetih razreda osnovnih škola iz svih 10 kantona obukom, tokom koje će dobiti nove informacije i vještine o tome kako da se zalažu za svoja dječija prava, da bi nakon te obuke stečeno znanje prenosili dalje na svoje vršnjake u matičnim školama, zbog čega očekujemo da više od 200 učenika i učenica bude na kraju obuhvaćeno ovim aktivnostima”, navodi Sabiha Husić, direktorica „Medice“ Zenica.

Isti projekt podrazumijeva i edukaciju 20 žena, iz također 10 kantona, koje će se osposobiti za buduće trenerice, koje bi dalje edukovale ovu populaciju o položaju i pravima žena i djece u lokalnim zajednicama, sa posebnim fokusom kako koristiti postojeće mehanizme i instrumente koji stoje na usluzi u toj zaštiti.

Realizacija projekta “Za našu bolju budućnost – Zaštita i promocija prava djece i žena u BiH” u segmentu rada i obuke učenika planirana je već od septembra, kada počinje i nastava u školama, dok će aktivnosti na edukaciji žena startati mjesec dana poslije toga. (V. J.)